Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά των υποψήφιων Ε.Ε.Π. (Επιστημονικοί Συνεργάτες - Εργαστηριακοί Συνεργάτες) και των υποψήφιων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Α.Υ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Η τελευταία ημέρα της πενθήμερης προθεσμίας για υποβολή ένστασης είναι η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται:

  • ανά Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και

  • ανά προκηρυσσόμενη θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστηριακός Συνεργάτης ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Γίνονται δεκτές ενστάσεις οι οποίες είτε θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 12:00 μμ έως τις 14:00 μμ καθημερινά, είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

 

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων κατ’ Αξιολογική Σειρά:

 

Εισαγωγική Κατέυθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 2017-18

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 2017-18

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2017-18

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 2017-18

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 2017-18

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2017-18

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας θα το βρείτε εδώ: http://www.teiion.gr/index.php/el/news/2013-07-09-09-29-22/1180--l-297.html

 

Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσιευμένες προκηρύξεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Ακ. Έτος 2016-17 και όσον αφορά στον μέγιστο αριθμό προτιμήσεων που μπορούν να δηλώνουν οι υποψήφιοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

α) Θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών: Ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, είναι οκτώ (8) και αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

β) Θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων: και σε αυτή την προκήρυξη, ο μέγιστος αριθμός των 3 προτιμήσεων αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

 

Επισημαίνεται ότι για να μην υπάρχουν ασάφειες στην αίτηση (και στις δύο προκηρύξεις), καθώς κάποια μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα μπορεί να έχουν κοινή ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι αιτούντες μπροστά από ΚΑΘΕ προτίμηση που δηλώνουν, να συμπεριλαμβάνουν και το όνομα τις εισαγωγικής κατεύθυνσης. π.χ.

Δ.Ε. - Πληροφορική Ι 

Δ.Τ.Ε. - Πληροφορική Ι

Δ.Ε. - Βάσεις Δεδομένων κλπ

 

Τέλος, τονίζεται ότι στην περίπτωση μαθημάτων ή γνωστικών αντικειμένων που έχουν ίδια ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζεται και η επιθυμητή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση που ο/η αιτών (-ούσα) επιθυμεί τη δήλωση ΚΑΙ στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις θα πρέπει να το συμπεριλάβει ως δύο επιλογές - μία για κάθε κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Στην προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, το γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" υπάρχει και στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Αν κάποιος (-α) επιθυμεί να συμπεριλάβει το γνωστικό αντικείμενο ΚΑΙ στις δύο εισ. κατευθύνσεις θα πρέπει στην αίτησή του (-ης) να αναγράψει δύο επιλογές:

ΔΕ - Χρηματοοικονομική

ΔΤΕ - Χρηματοοικονομική

Ανακοινώνονται οι αξιολογικοί πίνακες για τους Ε.Ε.Π. και Π.Υ του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονατι στη Γραμματεία κάθε ημέρα κατά τις ώρες 12:00-14:00 προκειμένου να καταθέσουν εγγράφως την ένστασή τους. Οι ενστάσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται ανά Κατεύθυνση Εισαγωγής και προκυρησσόμενης θέσης (Ε.Ε.Π., Ε.Ε.Μ. ή Π.Υ.). Γίνονται δεκτές ενστάσεις οι οποίες θα αποσταλλούν με ταχυδρομείο, με την προϋπόθεση ότι η σφραγίδα ταχυδρομείου φέρει ημερομηνία έως και Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015.

 

Εκ της Επιτροπής Αξιολόγησης

 

 

 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνουν για πρώτη φορά Διαγωνισμό Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, προκειμένου να ενισχύσει και να υποστηρίξει τους φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Διαβάστε περισσότερα: ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, θέλοντας να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στην επιστημονική παρουσία του νησιού μας, με την προώθηση των νέων, διοργανώνει και φέτος   την εκδήλωση «Το Βήμα Nέων Eπιστημόνων»  και προσκαλεί λοιπόν όσους θέλουν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή. 

Διαβάστε περισσότερα: Βήμα Νέων Επιστημών - Ανακοίνωση

Τα αποτελέσματα αξιολογήσεων των Π.Υ. και Ε.Ε.Π. για το ακ. έτος 2014-15 βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Προκηρύχθηκε ο Πρώτος Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και ιδιαίτερα στους μελλοντικούς επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων να ασχοληθούν με τις πολύπλευρες διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), προκήρυξε τον πρώτο φοιτητικό διαγωνισμό για τη συγγραφή εργασίας για την ΕΚΕ. Κύριο θέμα του φετινού διαγωνισμού θα είναι Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο επιχειρείν στους κλάδους τουρισμού, ναυτιλίας και αγροτο-διατροφής.

Διαβάστε περισσότερα: Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”