ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Α) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στις δύο (2) ώρες. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 Β) Το πρόγραμμα εξετάσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενο μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρες εξέτασης

Αίθουσα

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Τρίτη 11.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Οικονομική της Διοίκησης

Τετάρτη 12.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πέμπτη 13.12.2018

11:00-13:00

Αίθουσα Α1

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Α) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στις δύο (2) ώρες. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 Β) Το πρόγραμμα εξετάσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενο μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρες εξέτασης

Αίθουσα

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Τρίτη 11.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Τετάρτη 12.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πέμπτη 13.12.2018

11:00-13:00

Αίθουσα Α1

 

Κάντε λήψη της ανακοίνωσης σε μορφή PDF

Δείτε την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων

Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

β)Χρηματοοικονομική Λογιστική

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

γ)Οικονομική της Διοίκησης

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

 

Δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ως ακολούθως:

 

 Εξεταζόμενα μαθήματα

 α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

β)Χρηματοοικονομική Λογιστική

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

γ)Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

 

Δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19 κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αίτηση ενδιαφερόμενου

- Αντίγραφο πτυχίου

- Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία, που διδάχθηκε και εξετάστηκε με επιτυχία στη σχολή προέλευσης.

- Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄), κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

 

Επίσης, στο Web Site του Τμήματος, στην επιλογή "Ανακοινώσεις" υπάρχει περιοχή, ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, όπου μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και υλικό. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-18, ΑΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Ονοματεπώνυμο

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου

32,25

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

Ονοματεπώνυμο

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη

47

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται στις δύο (2) ώρες. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης.Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη.Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 

Β) Το πρόγραμμα εξετάσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται ως ακολούθως:

Εξεταζόμενο μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρες εξέτασης

Αίθουσα

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Δευτέρα 11.12.2017

15:00-17:00

Αίθουσα Α1

Οικονομική της Διοίκησης

Τρίτη 12.12.2017

15:00-17:00

Αίθουσα Α1

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τετάρτη 13.12.2017

15:00-17:00

Αίθουσα Α1

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Α) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται στις δύο (2) ώρες. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 

Β) Το πρόγραμμα εξετάσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται ως ακολούθως:

Εξεταζόμενο μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρες εξέτασης

Αίθουσα

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Δευτέρα 11.12.2017

15:00-17:00

Αίθουσα Α2

Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Τρίτη 12.12.2017

15:00-17:00

Αίθουσα Α2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τετάρτη 13.12.2017

15:00-17:00

Αίθουσα Α2

 

 

 

Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

 

α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

β)Χρηματοοικονομική Λογιστική

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

γ)Οικονομική της Διοίκησης

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

 

Ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων:

 

α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ø    Οικονομική δραστηριότητα και οικονομικό σύστημα.

Ø    Οικονομικοί Οργανισμοί και επιχειρήσεις.

Ø    Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Ø    Προσεγγίσεις (Ρεύματα) στην Επιστήμη της Διοίκησης.

Ø    Στρατηγικός Σχεδιασμός/Προγραμματισμός.

Ø    Οργάνωση.

Ø    Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Στελέχωση, Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων, Επικοινωνία).

Ø    Έλεγχος.

Ø    Μάνατζμεντ Πληροφοριών και Γνώσης.

Ø    Οι Σύγχρονες Τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης.

β) Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ø    Η Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της.

Ø    Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών τους με την διπλογραφική μέθοδο.

Ø    Λογιστική ισότητα, εγγραφές.

Ø    Λογιστική μονάδα, λογιστικά γεγονότα, λογαριασμοί, λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

Ø    Η λογιστική διαδικασία.

Ø    Διάκριση λογαριασμών ανάλογα με τη φύση τους ή το περιεχόμενο τους.

Ø    Ισοζύγιο.

Ø    Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση.

Ø    Λογιστικά σφάλματα και η διόρθωση τους.

Ø    Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων. δράσεως της επιχείρησης.

Ø    Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

γ) Οικονομική της Διοίκησης

Ø    Τι είναι Οικονομική της διοίκησης;

Ø    Τα οικονομικά της ευημερίας.

Ø    Θεωρία επιχείρησης.

Ø    Μονοπώλιο και δύναμη αγοράς.

Ø    Διάκριση τιμών.

Ø    Ποιότητα προϊόντος.

Ø    Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση.

Ø    Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

Ø    Ατελείς μορφές αγοράς από την πλευρά της ζήτησης.

Ø    Διαφοροποίηση προϊόντος.

Ø    Εισαγωγή στη στρατηγική συμπεριφορά.

Ø    Εμπόδια εισόδου.

Ø    Ανάπτυξη νομικού πλαισίου για τις αγορές.

 

Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

 

α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

β)Χρηματοοικονομική Λογιστική

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

γ)Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

 

Ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων:

 

α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ø    Οικονομική δραστηριότητα και οικονομικό σύστημα.

Ø    Οικονομικοί Οργανισμοί και επιχειρήσεις.

Ø    Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Ø    Προσεγγίσεις (Ρεύματα) στην Επιστήμη της Διοίκησης.

Ø    Στρατηγικός Σχεδιασμός/Προγραμματισμός.

Ø    Οργάνωση.

Ø    Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Στελέχωση, Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων, Επικοινωνία).

Ø    Έλεγχος.

Ø    Μάνατζμεντ Πληροφοριών και Γνώσης.

Ø    Οι Σύγχρονες Τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης.

 

β) Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ø    Η Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της.

Ø    Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών τους με την διπλογραφική μέθοδο.

Ø    Λογιστική ισότητα, εγγραφές.

Ø    Λογιστική μονάδα, λογιστικά γεγονότα, λογαριασμοί, λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

Ø    Η λογιστική διαδικασία.

Ø    Διάκριση λογαριασμών ανάλογα με τη φύση τους ή το περιεχόμενο τους.

Ø    Ισοζύγιο.

Ø    Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση.

Ø    Λογιστικά σφάλματα και η διόρθωση τους.

Ø    Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων δράσεως της επιχείρησης.

Ø    Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

γ) Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Ø    Εισαγωγή στον σύγχρονο τουρισμό.

Ø    Ιστορία του τουρισμού.

Ø    Τουριστική βιομηχανία.

Ø    Τουριστικό προϊόν.

Ø    Τουρίστας.

Ø    Διακρίσεις του τουρισμού.

Ø    Το φαινόμενο του τουρισμού ως αποτύπωση των ανθρωπίνων αναγκών.

Ø    Τουριστικές επιχειρήσεις.

Ø    Τουριστικό πακέτο.

Ø    Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου.

Ø    Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών προϊόντων/ υπηρεσιών.

Ø    Ο τουρισμός στον 21ο αιώνα.

Ø    Η διακήρυξη της Μανίλα / Ατζέντα 21.

Ø    Διεθνείς τουριστικοί οργανισμοί.

Ø    Εθνικοί οργανισμοί τουρισμού.

Ø    Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισμός.

Ø    Τουρισμός και περιβάλλον.

Ø    Τεχνολογία και τουρισμός.

Ø    Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

6/12/2015   

ΤΡΙΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17:00-19:00

Α1

7/12/2015  

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

15:00-17:00

Α1

8/12/2015  

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17:00-19:00

Α4

 

 

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων δεν έχει μεταβληθεί από το προηγούμενο ακ. έτος.

Οι αίθουσες βρίσκονται στο κτίριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Διεύθυνση: Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Λευκάδα).

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα. Απαγορεύεται η προσκόμιση βιβλίων και σημειώσεων μέσα στην αίθουσα.

2.Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήπτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις.

5. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη.

6. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Χριστίνα Μπενέκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 

 

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2017-18 κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου

 • Αντίγραφο πτυχίου

 • Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία, που διδάχθηκε και εξετάστηκε με επιτυχία στη σχολή προέλευσης.

 • Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄), κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

Επίσης, στο Web Site του Τμήματος, στην επιλογή "Ανακοινώσεις" υπάρχει περιοχή, ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, όπου μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και υλικό. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος για κατατακτήριες εξετάσεις, ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης, οι εξετάσεις διενεργούνται το διάστημα από  1  Δεκεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου

 • Αντίγραφο πτυχίου

 • Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία, που διδάχθηκε και εξετάστηκε με επιτυχία στη σχολή προέλευσης.

 • Βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ ή του Συμβουλίου Ισοτιμιών του άρθρου 74 του Ν. 576/1977, κατά περίπτωση, για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών. (Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, όταν η σχολή προέλευσης περιλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο που εκδίδεται από το  ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ ή το Συμβουλίου Ισοτιμιών κατά περίπτωση.)

Για περισσότερες πληροφορίες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Είσης, στο Web Site του Τμήματος, στην επιλογή "Ανακοινώσεις" δημιουργήθηκε νέα περιοχή, ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, όπου θα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και υλικό. 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

6/12/2015   

ΤΡΙΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19:00-21:00

Α1

7/12/2015  

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

19:00-21:00

Α1

8/12/2015  

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15:00-17:00

Α4

 

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων δεν έχει μεταβληθεί από το προηγούμενο ακ. έτος.

Οι αίθουσες βρίσκονται στο κτίριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Διεύθυνση: Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Λευκάδα).

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα. Απαγορεύεται η προσκόμιση βιβλίων και σημειώσεων κινητών μέσα στην αίθουσα.

2.Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις.

5. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη.

6. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Χριστίνα Μπενέκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων Εισαγωγική Κατεύθυνση : Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

3. Οικονομική της Διοίκησης

Εξεταζόμενα μαθήματα 

1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

3. Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού 

 


Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ύλη Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 • Οικονομική δραστηριότητα και οικονομικό σύστημα. 

 • Οικονομικοί Οργανισμοί και επιχειρήσεις. 

 • Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης.

 • Προσεγγίσεις (Ρεύματα) στην Επιστήμη της Διοίκησης.

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός/Προγραμματισμός.

 • Οργάνωση.

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Στελέχωση, Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων, Επικοινωνία).

 • Έλεγχος.

 • Μάνατζμεντ Πληροφοριών και Γνώσης.

 • Οι Σύγχρονες Τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης.

 

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

 • Η Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της.

 • Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών τους με την διπλογραφική μέθοδο.

 • Λογιστική ισότητα, εγγραφές.

 • Λογιστική μονάδα, λογιστικά γεγονότα, λογαριασμοί, λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

 • Η λογιστική διαδικασία.

 • Διάκριση λογαριασμών ανάλογα με τη φύση τους ή το περιεχόμενο τους.

 • Ισοζύγιο.

 • Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση.

 • Λογιστικά σφάλματα και η διόρθωση τους.

 • Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων δράσεως της επιχείρησης,

 • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

3. Οικονομική της Διοίκησης

 • Τι είναι Οικονομική της διοίκησης;

 • Τα οικονομικά της ευημερίας.

 • Θεωρία επιχείρησης.

 • Μονοπώλιο και δύναμη αγοράς.

 • Διάκριση τιμών.

 • Ποιότητα προϊόντος.

 • Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση.

 • Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

 • Ατελείς μορφές αγοράς από την πλευρά της ζήτησης.

 • Διαφοροποίηση προϊόντος.

 • Εισαγωγή στη στρατηγική συμπεριφορά.

 • Εμπόδια εισόδου

 • Ανάπτυξη νομικού πλαισίου για τις αγορές

 


 

 Εισαγωγική Κατεύθυνση : Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας -  Ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων: 

 

1. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Οικονομική δραστηριότητα και οικονομικό σύστημα.

 • Οικονομικοί Οργανισμοί και επιχειρήσεις.

 • Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης.

 • Προσεγγίσεις (Ρεύματα) στην Επιστήμη της Διοίκησης.

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός/Προγραμματισμός.

 • Οργάνωση.

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Στελέχωση, Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων, Επικοινωνία).

 • Έλεγχος.

 • Μάνατζμεντ Πληροφοριών και Γνώσης.

 • Οι Σύγχρονες Τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης

 

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

 • Η Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της.

 • Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών τους με την διπλογραφική μέθοδο.

 • Λογιστική ισότητα, εγγραφές.

 • Λογιστική μονάδα, λογιστικά γεγονότα, λογαριασμοί, λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

 • Η λογιστική διαδικασία.

 • Διάκριση λογαριασμών ανάλογα με τη φύση τους ή το περιεχόμενο τους.

 • Ισοζύγιο.

 • Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση.

 • Λογιστικά σφάλματα και η διόρθωση τους.

 • Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων δράσεως της επιχείρησης.

 • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

3. Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

 • Εισαγωγή στον σύγχρονο τουρισμό.

 • Ιστορία του τουρισμού.

 • Τουριστική βιομηχανία.

 • Τουριστικό προϊόν.

 • Τουρίστας.

 • Διακρίσεις του τουρισμού.

 • Το φαινόμενο του τουρισμού ως αποτύπωση των ανθρωπίνων αναγκών.

 • Τουριστικές επιχειρήσεις.

 • Τουριστικό πακέτο.

 • Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου.

 • Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών προϊόντων/ υπηρεσιών.

 • Ο τουρισμός στον 21Ο αιώνα.

 • Η διακήρυξη της Μανίλα / Ατζέντα 21.

 • Διεθνείς τουριστικοί οργανισμοί.

 • Εθνικοί οργανισμοί τουρισμού.

 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισμός.

 • Τουρισμός και περιβάλλον.

 • Τεχνολογία και τουρισμός.

 • Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα