ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-18, ΑΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Ονοματεπώνυμο

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου

32,25

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

Ονοματεπώνυμο

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη

47

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου.