ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τα μαθήματα: 1)Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Ευθύνη & 2)Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία.
 
Λόγω της αναβολής των μαθημάτων στις 10/5/2018 και της επικείμενων φοιτητικών εκλογών στις 16/05/2018 θα ήθελα να σας ενημερώσω για το κάτωθι πρόγραμμα αναπληρώσεων:
o τα μαθήματα της 10ης Μαΐου θα αναπληρωθούν την Δευτέρα 07 Μαΐου στις 5-7μμ & 7-9μμ αντίστοιχα.
o τα μαθήματα της 16ης Μαΐου θα αναπληρωθούν την Παρασκευή 18 Μαΐου στις 5-7μμ & 7-9μμ αντίστοιχα.
 
Ο διδάσκων.