ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/5/2018 (1300-1500) ΤΜΗΜΑ Ε1 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5/18 (1500-1700) ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/5/2018 (1300-1500) ΤΜΗΜΑ Ε2 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5/18 (1700-1900)ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/5/2018 (1300-1500) ΤΜΗΜΑ Ε1 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5/18 (1900-2100) ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ