Λόγω  απουσίας του κου Ζησιμόπουλου τη Δευτέρα 14/05 και την Τρίτη 15/05 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματά του τις δύο αυτές ημέρες. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει ως ακολούθως:
 
Μάθημα
Ημέρα Αναπλήρωσης
Ώρα
Αρχές Marketing (Β εξάμηνο)
30/05/2018
13:00-15:00
06/06/2018
13:00-15:00
Διοίκησης Παραγωγής (Δ εξάμηνο)
08/06/2018
09:00-12:00
Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Δ εξάμηνο)
22/05/2018
09:00-11:00
08/06/2018
12:00-15:00