ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

 

Το εργαστήριο της Τετάρτης 16 Μαΐου 2018 που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω φοιτητικών εκλογών, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 – 15:00.

 

Λευκάδα, 9/5/2018

Ο διδάσκων

Μιχάλης Σιώζης