ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η αναπλήρωση του μαθήματος θεωρίας «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια» θα γίνει τη Πέμπτη 10/5/18, 3-7 μ.μ. στην Α7.                  

Ο διδάσκων

Δρ. Σαρ. Μητρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής