Η αναπλήρωση των εργαστηρίων του μαθημάτος Οικονομετρίας (Ε) της 21/05 και της 28/05 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/05 κατά τις ώρες 11:00-13:00  και 13:00-15:00 για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (παλαιό ΕΠΔΟ) (αιθ. Α1). 

 
Η αναπλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθημάτος Οικονομετρίας (Ε) της 21/05 και της 28/05 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/05 κατά τις ώρες 11:00-13:00  και 13:00-15:00 για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (παλαιό ΕΠΔΟ) (αιθ. Α1).