ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 21/5 & ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28/5

Τα μαθήματα στις 21/5 και 28/5 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω αργιών. Θα αναπληρωθούν την Τρίτη 5/6 και την Τρίτη 12/6 αντίστοιχα και ώρες 09:00-13:00

Εκ του Διδάσκοντος: Δρος   Γ. Ζωγράφου