ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στις/στους σπουδάστριες/σπουδαστές πως την Τετάρτη 23/05 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα «Διοίκηση Παραγωγής» (Δ΄ εξάμηνο) και «Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα» (ΣΤ΄ εξάμηνο). Η αναπλήρωσή τους θα γίνει ως εξής:

 

Μάθημα

Ημέρα Αναπλήρωσης

Ώρα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (ΣΤ εξάμηνο)

22/05/2018

15:00-17:00

Διοίκησης Παραγωγής (Δ εξάμηνο)

29/05/2018

09:00-11:00

 

 

 

 - Ο Διδάσκων -

 

Ζησιμόπουλος Ιωάννης