Λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος:

 

το μάθημα της Πέμπτης 31 Μαΐου 2018, στο γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρες 18:00 – 21:00 και Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρες 13:00-14:00 στη συνήθη αίθουσα πραγματοποίησης των μαθημάτων.

 

Το μάθημα της  Παρασκευής 01 Ιουνίου 2018, στο γνωστικό αντικείμενο Ειδικά Θέματα Δικαίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 στις 10:00 π.μ.,

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αντώνιος Μπαχούρος