ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TηνΤετάρτη 30/5/2018 και Πέμπτη 31/5/2018, αναβάλλονται λόγω ανακύψαντος προβλήματος τα εξής μαθήματα: 

  1. Λειτουργικά Συστήματα (συνδιδασκαλία με το μαθ. Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (ΔΕ-παλαιό ΕΠΔΟ)) (Θ) (Ε), 
  2. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια (Θ) και 
  3. Αυτοματισμός Γραφείου (Ε) (Θ).
  4. Ο διδάσκων

                                      Δρ. Σαρ. Μητρόπουλος

                                       Αναπληρωτής Καθηγητής