ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 07/06/2018 και ώρα 09:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διδάσκουσα

Τσιμεράκη Βαρβάρα