Ανακοίνωση κ. Αρτίκης Κωνσταντίνος

Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τo εργαστήριο Οικονομικά Μαθηματικά : τμήμα Ε3 την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ώρα 17.00-19.00 μεταφέρεται  την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00 – 13.00 - Αίθουσα Α3 .

Τo εργαστήριο Οικονομικά Μαθηματικά : τμήμα Ε4 την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ώρα 19.00-21.00  μεταφέρεται  την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ώρα  13.00 – 15.00  – Αίθουσα Α6.

 

                                                                                                                          Ο Διδάσκων

                                                                                                                  Κωνσταντίνος Αρτίκης

                                                                                                                   Επίκουρος Καθηγητής