ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι ώρες μαθήματος της Τετάρτης 16 Μαΐου 2018 που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω φοιτητικών εκλογών, θα αναπληρωθούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 – 13:00.

Λευκάδα, 12/6/2018

Ο διδάσκων

Μιχάλης Σιώζης