ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι ώρες θεωρίας της Τετάρτης 16 Μαΐου 2018 που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω φοιτητικών εκλογών, θα αναπληρωθούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 – 17:00.

Λευκάδα, 12/6/2018

Ο διδάσκων

Μιχάλης Σιώζης