Τα Τμήματα Εξέτασης του Εργαστηρίου Πληροφορική ΙΙ της Εισ. Κατ. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

Ο Διδάσκων

Χασάνης Βασίλειος