Την Παρασκευή 05/12/2014 και ώρα 09:00 – 11:00  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του εργαστηρίου Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα για το τμήμα της Τετάρτης.      

Την Παρασκευή 12/12/2014 και ώρα 09:00 – 11:00  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του εργαστηρίου   Λογιστικά  Πληροφοριακά Συστήματα για το τμήμα της Παρασκευής.                                                                                                                           

Την Παρασκευή 12/12/2014 και ώρα 11:00 – 13:00  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος  Λογιστικά  Πληροφοριακά Συστήματα. 

                                            Η Διδάσκουσα

                                                                                                                     ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ   ΒΑΡΒΑΡΑ