3/12/2014

 

    Η παράδοση του μαθήματος «Δίκαιο Επιχειρήσεων» / «Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι» της Πέμπτης 4/12/2014 αναβάλλεται και θα γίνει αναπλήρωση στις 15.00 της Παρασκευής 05/12/2014. Η γραπτή εργασία αξιολόγησης που μπορεί να εκπονηθεί μόνον από τους φοιτητές του Ε’ Εξαμήνου και άνω, της κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων  πρέπει να υποστηριχθεί προφορικά την Πέμπτη 11/12/2014.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ