Η προγραμματισμένη πρόοδος του μαθήματος "Οικονομική της Διοίκησης" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11/12/2014, και ώρα 3-5μμ.

Η προγραμματισμένη πρόοδος του μαθήματος "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11/12/2014, και ώρα 5-7μμ.

Η προγραμματισμένη πρόοδος του μαθήματος "Μικροοικονομική" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12/12/2014, και ώρα 11πμ-1μμ.

 

Ο διδάσκων

                                                                                                                                              Νικόλαος Ροδουσάκης