Το μάθημα ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι (Θεωρία) καθώς και το τμήμα εργαστηρίου της Παρασκευής 12/12/2014 δεν θα πραγματοποιηθούν, για προσωπικούς λόγους του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων
Βότης Ι. Κωνσταντίνος