Ανακοινώνεται ότι:

το μάθημα Συμπεριφορά Καταναλωτή που δεν πραγματοποιήθηκε στις 28/10/2014,θα αναπληρωθεί ως εξής:

·            την Παρασκευή 05/12/2014 στις 11:00‑13:00

·            την Τρίτη 09/12/2014 στις 11:00‑13:00.

Το μάθημα της Τρίτης, 15:00‑19:00, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως είναι προγραμματισμένο.


το μάθημα Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική που δεν πραγματοποιήθηκε στις 28/10/2014,θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 05/12/2014 στις 13:00‑15:00.

Το μάθημα της Τρίτης, 13:00‑15:00, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως είναι προγραμματισμένο.


θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις την Παρασκευή 05/12/2014 στις 17:00‑19:00.

Το μάθημα της Τετάρτης, 09:00‑13:00, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως είναι προγραμματισμένο.


την Τετάρτη, 07/01/2015, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις κατά τις δύο πρώτες ώρες, 09:00‑11:00,αλλά θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 11:00‑13:00,όπως είναι προγραμματισμένο.

Οι χαμένες ώρες έχουν ήδη αναπληρωθεί την Παρασκευή 05/12/2014 στις 17:00‑19:00.

Η διδάσκουσα,

                  Δρ.Αριστέα Γκάγκα