Το μάθημα της Φορολογικής Λογιστικής (Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων) της Τρίτης 24/11/2015 – Ω/15.00 -19.00 αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/12/2015 και Ω/15.00-19.00, ημέρα κατά την οποία και θα δοθεί η ενδιάμεση εξέταση – πρόοδος του μαθήματος.

Τέλος, το μάθημα της Τρίτης 01/12/2015 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο Διδάσκων

Χρήστος Κάκκος