Τα μαθήματα του κ. ΜΑΪΡΓΙΩΤΗ δε θα γίνουν τη τρέχουσα εβδομάδα (από 24/11 μέχρι 27/11).

Οι αναπληρώσεις των εργαστηρίων και των θεωριών θα γίνουν ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

§  Πληρ. Συστήματα Διοίκησης (Ε3) εξ Γ΄, την Πέμπτη (3/12) 9:00-11:00 αίθ. Ε5

§  Βάσεις Δεδομένων (Ε) εξ Ε΄, την Τρίτη (1/12) 19:00- 21:00 αίθ. Ε4

Πρώην ΕΠΔΟ

§  Οπτικός Προγραμματισμός (Ε1) εξ Γ΄, την Πέμπτη (3/12) 17:00- 19:00 αίθ. Ε3

Διοίκησης Τουριστικών Επαγγελμάτων

§  Πληροφορική Ι (Ε3) εξ Α΄τμήμα Τετάρτης,  την Παρασκευή (4/12)  9:00-11:00 αίθ. Ε5

§  Πληροφορική Ι (Ε4) εξ Α΄τμήμα Παρασκευής,  την Τρίτη  (1/12) 15:00-17:00 αίθ. Ε5

ΘΕΩΡΙΑ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

§  Δομές δεδομένων την Τετάρτη  (2/12) 13:00-15:00 και τη Παρασκευή (11/12) 17:00-19:00

§  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός την Παρασκευή (4/12) 19:00-21:00

§  Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων την Τρίτη (8/12) 19:00-21:00

Πρώην ΕΠΔΟ

§  Οπτικός Προγραμματισμός (4/12) 17:00-19:00

Ο Διδάσκων

Α. Κ. Μαϊργιώτης