ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ»ΣΤΙΣ  9/12/2015  ΚΑΙ ΤΑ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΣΤΙΣ  9/12/2015 & 10/12/2015

«ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΙΣ 10/12/2015 & 11/12/2015

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΣΤΙΣ 10/12/2015 & 11/12/2015  ΚΑΙ

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΣΤΙΣ 11/12/2015

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΣΤΙΣ 7/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00-13:00 ΣΤΗΝ Α4

«ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΙΙΣ 8/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00-13:00 ΣΤΗΝ Α4

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΣΤΙΣ 7/12/2015 & 8/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-15:00  ΣΤΗΝ Α3

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΣΤΙΣ9/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00-12:00  ΣΤΗΝ Α7 ΚΑΙ

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΣΤΙΣ 9/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-14:00. ΣΤΗΝ Α7

 

                                                                                                                Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

                                                                                                                                ΟΛΓΑ ΑΣΤΑΡΑ