Οι διαλέξεις της κας ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, διότι βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών έως και 2.3.2017.