Η κα Μπουφούνου δεν θα πραγματοποιήσει διαλέξεις την τρέχουσα εβδομάδα 6-10 Μαρτίου 2017.