Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα μαθήματα της κας Τσίντζα την Τετάρτη 15.03.2017 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις με τις ημέρες και ώρες αναπλήρωσης των μαθημάτων. 

Η διδάσκουσα

Παναγιώτα Τσίντζα