ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 25/01/2018  και ώρα 09:00-11:00  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για το μάθημα  της  Μικροοικονομικής.

Την Τρίτη 23/01/2018  και ώρα 19:00-21:00  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για την  Θεωρία του μαθήματος της  Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.