Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Προς συμπλήρωση των διδακτικών ωρών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων «Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι» και «Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ» θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναπληρώσεις:

 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι:                     Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα Α6

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00-21:00, αίθουσα Α4

 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ:                     Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα Α4

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 09:00-15:00, αίθουσα Α4

 

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

Προς συμπλήρωση των διδακτικών ωρών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του μαθήματος «Δίκαιο Επιχειρήσεων» θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναπληρώσεις:

 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:                         Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα Α6

 

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00-21:00, αίθουσα Α4

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αντώνιος Μπαχούρος