ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 7,8 &9/3/2018. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΕΡΕΣ.

 

                                                                        Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

                                                                                                ΟΛΓΑ ΑΣΤΑΡΑ