Λόγω εκτάκτου ανάγκης οι διαλέξεις της 07/03 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν μετά από σχετική ανακοίνωση. 

 

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Παρασκευή Μπουφούνου