Λόγω εκτάκτου ανάγκης οι διαλέξεις της 12/03 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν μετά από σχετική ανακοίνωση.
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παρασκευή Μπουφούνου