ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00-11:00 θα πραγματοποιηθεί γραπτή πρόοδος του μαθήματος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ κ. ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

 

 

 

                                                                                                                               

Στο eclass του Τμήματος και συγκεκριμένα για το μάθημα  Γεωγραφία του Τουρισμού έχει αναρτηθεί η εργασία που θα πρέπει να εκπονήσετε και να παρουσιάσετε  έως την Πέμπτη 25/01/2018 .

Η Διδάσκουσα

Τσιμεράκη Βαρβάρα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00-21:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (θ) που δεν διδάχθηκε την Παρασκευή 20/10/2017.

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Μικροοικονομικής  που δεν διδάχθηκε την Παρασκευή 20/10/2017.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00-11:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Μικροοικονομικής  που δεν διδάχθηκε την Παρασκευή 27/10/2017.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00-21:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Θ)  που δεν διδάχθηκε την Παρασκευή 27/10/2017.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00-21:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Θ)  που δεν διδάχθηκε την Παρασκευή 17/11/2017.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00-17:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Μικροοικονομικής  που δεν διδάχθηκε την Παρασκευή 17/11/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 15/11/2017 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 16/11/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ 15/11/2017 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 16/11/2017.

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 18:00-21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α5.

ΤΟΕΡΓΑΣΤΡΙΟ 2 ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ18:00-21:00 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΤΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ18:00-21:00ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α5.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 30/11/2017 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9:00-11:00, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α5.

 

                                                                                                                Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

                                                                                                                                ΟΛΓΑ ΑΣΤΑΡΑ

Η διδασκαλία του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας - Ανάλυση Δεδομένων (Θεωρία) ημέρα Πέμπτη 9.11.2017 και ώρα 9:00-11:00 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής της κ. Μπενέκη σε επιτροπές εξέτασης πτυχιακών. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23.11.2017 και ώρα 11:00-13:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Το Εργαστήριο ΤΠΕ στον Τουρισμό (Γ' εξάμηνο), της Πέμπτης 9/11 19:00-21:00, αναβάλλεται.
Η αναπλήρωσή του θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Ο διδάσκων
Βησσαρίων Φερεντίνος

Κατόπιν παραίτησης του Ακαδημαικού Υπότροφου κ. ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα που του είχαν ανατεθεί από το Τμήμα, την εβδομάδα 30.10.2017 - 03.11.2017.

"ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"
Ε' & Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Τα Εργαστήρια:
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Ε' εξάμηνο - ΚΠΕ: ΔΠΣ)
Κατανεμημένα Συστήματα (Ζ' εξάμηνο - ΚΠΕ: ΔΠΣ)
της Πέμπτης 9/11 αναβάλλονται.
Η αναπλήρωσή τους θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Ο διδάσκων
Βησσαρίων Φερεντίνος

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Τα μαθήματα της Πέμπτης 26 και Παρασκευής 27 Οκτωβρίου 2017, στο γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθούν, ένεκα κωλύματος και της ημιαργίας που έχει ανακοινωθεί για την 27η Οκτωβρίου 2017.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, σε συνεννόηση και με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, αναφορικά με την ημερομηνία της αναπλήρωσης των ανωτέρω διδακτικών ωρών.


 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

Το μάθημα της  Παρασκευής 27 Οκτωβρίου 2017, στο γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Επιχειρήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί, ένεκα της ημιαργίας που έχει ανακοινωθεί για την 27η Οκτωβρίου 2017.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, σε συνεννόηση και με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, αναφορικά με την ημερομηνία της αναπλήρωσης των ανωτέρω διδακτικών ωρών.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αντώνιος Μπαχούρος

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Προς αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις στο μάθημα Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ, στις 09/11/2017 και 23/11/2017, στη συνηθισμένη αίθουσα πραγματοποίησης των μαθημάτων και ώρες 18:00-19:00.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αντώνιος Μπαχούρος

Η τελική κατανομή των φοιτητών στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Μικροοικονομική" της Παρασκευής 10/11/2017 θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως 11:00 - 13:00 αντί για 16:00 - 18:00, λόγω ενός έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας.
Η διδάσκουσα,
Δρ.Αριστέα Γκάγκα

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του κ. Κουμανάκου στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017 λόγω έκτακτου κωλύματος.

To e-class του μαθήματος "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων" είναι το εξής: http://eclass.teiion.gr/modules/document/?course=EPDO106

Στο e-class έχουν αναρτηθεί δύο εργασίες για αυτό το εξάμηνο:  

  • Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: Εργασία 1η
  • Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: Εργασία 2η

 

To e-class του μαθήματος "Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων" είναι το εξής: http://eclass.teiion.gr/modules/document/?course=DE-DE195

Στο e-class έχουν αναρτηθεί δύο εργασίες για αυτό το εξάμηνο:  

  • Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: Εργασία 1η
  • Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: Εργασία 2η

 

To e-class του μαθήματος "Διδακτική της Πληροφορικής" είναι το εξής: http://eclass.teiion.gr/modules/document/?course=EPDO107

Στο e-class έχει αναρτηθεί εργασία για αυτό το εξάμηνο.

 

Ο Διδάσκων 

Στέργιος Παλαμάς

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 20/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Μακροοικονομικής. Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Η  διδάσκουσα κ. Τσιμεράη Βαρβάρα