ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 26, 27 & 28/4/2017. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 11/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 17:00-21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α5.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 10/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ: 13:00-15:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α5 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 12/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 15:00-17:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α7.

ΕΤΑΙΡΙΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΙΣ 18/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 17:00-21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α5.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣAΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΔΟ ΣΤΙΣ 25/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 17:00-21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α2.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΔΟ ΣΤΙΣ 26/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 15:00-17:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α1.

 

                                                                        Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του εργαστηριακού μαθήματος ‘ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ’ (τμήμα Ε6) ότι το μάθημα που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/3/2017 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 12/5/2017 και ώρα 9:00-11:00

 

 

 Η διδάσκουσα

Τσίντζα Παναγιώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του εργαστηριακού μαθήματος ‘ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ’ ότι το μάθημα που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/3/2017 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 12/5/2017 και ώρα 9:00-11:00

 

 

 Η διδάσκουσα

Τσίντζα Παναγιώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος ‘ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ’ (Πρώην Τμήμα ΕΠΔΟ, Τετάρτη 11:00-13:00) ότι η διάλεξη που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/3/2017 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 11/5/2017 και ώρα 13:00

 

Η διδάσκουσα

Τσίντζα Παναγιώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

νακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος ‘ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’ (Τμήμα ΔΕ, Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου, Τετάρτη 11:00-13:00) ότι η διάλεξη που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/3/2017 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 11/5/2017 και ώρα 13:00

 

Η διδάσκουσα

Τσίντζα Παναγιώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του εργαστηριακού μαθήματος ‘ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ’ (τμήματα Ε1, Ε2, Ε3) ότι το μάθημα της Δευτέρας 1/5/2017 που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αργίας θα αναπληρωθεί ως εξής:

Τμήμα Ε1 : Παρασκευή 5/5/2017 ώρα 9:00-11:00

Τμήμα Ε2 : Παρασκευή 5/5/2017 ώρα 11:00-13:00

Τμήμα Ε3 : Παρασκευή 5/5/2017 ώρα 9:00-11:00

Οι φοιτητές που, για σοβαρό λόγο, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο τμήμα μπορούν να προσέλθουν σε άλλο της επιλογής τους

 

Η διδάσκουσα

Τσίντζα Παναγιώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ:        ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:                                         ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Το μάθημα της Τρίτης 25/04/2017, στο γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Τουρισμού δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του διδάσκοντα, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση στο e-classτου μαθήματος. Ο ορισμός της ημερομηνίας αναπλήρωσης θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αντώνιος Μπαχούρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Τα μάθηματα θεωρίας (Μακροοικονομική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Αξιολόγηση Επενδύσεων) Τρίτη 25/4/2017 και Τετάρτη 26/04/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωση τους.

 

 

 

Αργυρή Κατωπόδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ:        ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:                                         ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Το μάθημα της Δευτέρας 24/04/2017, στο γνωστικό αντικείμενο Ειδικά Θέματα Δικαίου δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του διδάσκοντα, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος. Ο ορισμός της ημερομηνίας αναπλήρωσης θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

 

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αντώνιος Μπαχούρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι την Τετάρτη 03/05/2017 και ώρα 13.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα ‘Αξιολόγηση Επενδύσεων (Ε1) (Δ.Ε.)

 

 

 

 

ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα ‘Αξιολόγηση Επενδύσεων (Ε) (Δ.Ε.)  στις 03/04/2017 και ώρα 17.00-19.00.

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα ‘Οικονομικά Μαθηματικά (Θ) (Δ.Ε.)   στις 03/04/2017 και ώρα 19.00-21.00.

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα ‘Οικονομικά Μαθηματικά (E1) (Δ.Ε.)   στις 04/04/2017 και ώρα 15.00-17.00.

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα ‘Οικονομικά Μαθηματικά (E2) (Δ.Ε.)   στις 04/04/2017 και ώρα 17.00-19.00.

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα ‘Οικονομικά Μαθηματικά (E3) (Δ.Ε.)   στις 05/04/2017 και ώρα 11.00-13.00.

 

Θα υπάρξει σύντομη ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

 

 

ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τα μαθήματα θεωρίας της Τρίτης 25/ 04 & Τετάρτης 26/04 ( Μακροοικονομική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Αξιολόγηση Επενδύσεων) δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα
‘Αξιολόγηση Επενδύσεων (Θ) (Δ.Τ.Ε.)   στις 03/04/2017 και ώρα 15.00-17.00.

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα
Αξιολόγηση Επενδύσεων (E1) (Δ.Τ.Ε.)   στις 04/04/2017 και ώρα 19.00-21.00.

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί  το μάθημα
‘Αξιολόγηση Επενδύσεων (Θ) (Δ.Τ.Ε.)   στις 05/04/2017 και ώρα 09.00-11.00.

 

Θα υπάρξει σύντομη ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

 

 

 

ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)

ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/5/2017 ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΜΗΜΑ                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      ΩΡΑ

Ε1 09:00-11:00 (ΔΕΥΤΕΡΑ) ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 17:00-19:00

Ε2 11:00-13:00 (ΔΕΥΤΕΡΑ) ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 19:00-21:00

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4/2017 (1700-1900) ΤΜΗΜΑ Ε3
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/4/16 (1300-1500)
Ο διδάσκων
Δρ Αντώνιος Αδαμόπουλος