Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ότι παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31/05/2019 η κατάθεση αίτησης ένταξης σε Τμήμα (Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τουρισμού) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Τονίζεται ότι η κατάθεση της σχετικής αίτησης και η συνακόλουθη ένταξή τους σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.4559/2018, ακόμα και αν δεν επιθυμούν την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών από τα εν λόγω Τμήματα, προκειμένου να διατηρήσουν τη φοιτητική ιδιότητα.
Η χρονική αυτή παράταση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ένταξης έως τις 30/11/2018 και οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Φιλοσόφων και Τζεβελέκη στη Λευκάδα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Λήψη Εντύπου Αίτησης (Προσοχή χρειάζεται πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής)

Τα μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου (Α`, Γ`, Ε`, Ζ`) που περιλαμβάνονται στο παρακάτω πρόγραμμα αφορούν στη Διπλή Εξεταστική. Σε αυτά εξετάζονται ΜΟΝΟ φοιτητές επί πτυχίω (δηλαδή από 9ο εξάμηνο και πάνω). Τα μαθήματα αυτά θα εξεταστούν και στο εργαστηριακό μέρος την ίδια ημέρα και ώρα της εξέτασης του θεωρητικού μέρους από  τον ίδιο διδάσκοντα.

 

Θα  ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο που οι φοιτητές που δικαιούνται διπλή εξεταστική θα δηλώσουν τα μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου που επιθυμούν να εξεταστούν.

 

Κάντε Λήψη του Προγράμματος Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2018-19 

Οι με αρ. 55980/Ζ1/09-04-2019 και 55955/Ζ1/09-04-2019 Προκήρυξεις  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αντίστοιχα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτημάτος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι .

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 έως και τηνΠέμπτη 20 Ιουνίου 2019.

Αναστέλλεται για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 η διδασκαλία των ακόλουθων Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Ε/Υ) ανά Εισαγωγική Κατεύθυνση:

  1.  
  2. Εισαγωγική Κατεύθυνση : Διοίκηση Επιχειρήσεων
  3. Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο: ΣΤ`

Αναστέλλεται η διδασκαλία του Επιλογής Υποχρεωτικού μαθήματος «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» (κωδ. ΣΤ.6060)

Αντ` αυτού παρέχεται η εναλλακτική επιλογή του μαθήματος «Χρονοσειρές και Προβλέψεις» (κωδ. ΣΤ.6070)

 

  • Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Εξάμηνο: ΣΤ`

Αναστέλλεται η διδασκαλία του Επιλογής Υποχρεωτικού μαθήματος «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων» (κωδ. ΣΤ.6061)

Αντ` αυτού παρέχεται η εναλλακτική επιλογή του μαθήματος «Χρονοσειρές και Προβλέψεις» (κωδ. ΣΤ.6071)

 

 

  1. Εισαγωγική Κατεύθυνση : Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εξάμηνο: ΣΤ`

Αναστέλλεται η διδασκαλία του Επιλογής Υποχρεωτικού μαθήματος «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» (κωδ. ΣΤ.606)

Αντ` αυτού παρέχεται η εναλλακτική επιλογή του μαθήματος «Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία» (κωδ. ΣΤ.607)

 

Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει τα προαναφερθέντα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (Ε/Υ), η διδασκαλία των οποίων αναστέλλεται για το εαρινό εξάμηνο καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο κατά περίπτωση εναλλακτικό Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα (Ε/Υ).

Η παρούσα Ανακοίνωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια επιπρόσθετη ενέργεια από τους ίδιους τους φοιτητές για την υλοποίηση των ανωτέρω μεταβολών. 

Η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ υλοποιεί την 8η κατά σειρά δράση «σπουδάΖΩ» που αφορά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι αποφοίτησαν από σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με μόνιμη κατοικία την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

 

Οι φοιτητές – ριες και σπουδαστές – ριες, οι οποίοι/ες διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω των ορίων της φτώχειας, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση (voucher) αξίας 200 € εφάπαξ, για να προμηθευτούν διατακτικές σίτισης (κουπόνια αγοράς ειδών διατροφής σε σούπερ μάρκετ και σίτισης σε εστιατόρια).

 

Στην Αναλυτική Πρόσκληση τίθενται εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται.

 

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στη δράση υποβάλλονται από 05/04/2019 έως 19/04/2019 ηλεκτρονικά στο site της Δομής ΓΕΦΥΡΑ στον εξής σύνδεσμο: http://www.gefyra.com.gr/drasi/oikonomiki-enishysi-se-protoeteis-foitites-spoydastes-meli-oikogeneion-tis-perifereias-stereas με επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης ή στα κατά τόπους γραφεία της Δομής ΓΕΦΥΡΑ (από τους γονείς τους ή από τρίτο πρόσωπο με σχετική εξουσιοδότηση).

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Προσυμπληρωμένη Υ.Δ.,

Συνοπτική περιγραφή της Δράσης 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 ότι αναρτήθηκε νέος πίνακας θεμάτων πτυχιακών εργασιών.

Προσοχή: Τα νέα θέματα πτυχιακών εργασιών είναι προς δήλωση από φοιτητές που ΔΕΝ έχουν  ήδη κατοχυρώσει κάποιο θέμα πτυχιακής εργασίας.

 

Οι δηλώσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών που θα ξεκινήσουν να εκπονούνται το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τη Δευτέρα 22/04/2019.

Το έντυπο δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας το οποίο θα επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα προς τη Γραμματεία είναι το ακόλουθο: Λήψη Εντύπου

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Αφού κατεβάσετε το έντυπο, συμπληρώνετε στο Word τα ζητούμενα στοιχεία. Αφού το εκτυπώσετε, υπογράφετε το έντυπο και το σκανάρετε (σε μορφή PDF ή εικόνας JPG). Αποθηκεύετε το σκαναρισμένο έγγραφο με τις υπογραφές και το στέλνετε με e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

2. Στην περίπτωση Θεμάτων 2 ή 3 ατόμων, το θέμα θα πρέπει να δηλωθεί από ομάδα 2 ή 3 ατόμων σε ΜΙΑ αίτηση η οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και υπογεγραμμένη από αυτά τα άτομα .

 


ΝΕΟΣ Πίνακας Θεμάτων ανά Διδάσκοντα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με λευκό χρώμα εμφανίζονται τα διαθέσιμα προς δήλωση θέματα. Με Πορτοκαλί τα Θέματα που έχουν ΗΔΗ ΔΗΛΩΘΕΙ.

Τελευταία Ενημέρωση: 22/04/2019 , Ώρα : 15:00

 

 

Διδάσκων Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3

ΑΡΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε Λεπτομέρειες

Η καταναλωτική συμπεριφορά και οι προτιμήσεις των τουριστών στην Ελλάδα.  Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Διαχείριση Κρίσεων και Τουριστικοί Προορισμοί.

ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΕΝΗ

Δείτε Λεπτομέρειες

Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο -  Μελέτες Περιπτώσεων. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων και Ανθρώπινα δικαιώματα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι Θεσμοί της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και η εφαρμογή τους στην Ευρωπαϊκή  Ένωση και σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δείτε Λεπτομέρειες

H Χρήση της Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Βιβλιογραφική Προσέγγιση. H εφαρμογή του Benchmarking στις επιχειρήσεις. Οι προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Δείτε Λεπτομέρειες

Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων. Μελέτη Περίπτωσης. Προσομοίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Μελέτη Περίπτωσής του.

ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δείτε Λεπτομέρειες

Η συμβολή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με έμφαση στην περίπτωση των boutique ξενοδοχείων. Η εξέλιξη και οι προοπτικές του αγροτουρισμού στην Ελλάδα. Η εξέλιξη και οι προοπτικές του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα.

ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δείτε Λεπτομέρειες

Ο τουρισμός κρουαζιέρας. Η κρουαζιέρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Βιομηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων. 

ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε Λεπτομέρειες

Μηχανική Μάθηση και Σύγχρονες Εφαρμογές. Κατασκευή Διαδικτυακού Τόπου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Τεχνολογία Εικονικής Πραγματικότητας.

 

 

 

 

 


Προηγούμενος Πίνακας Θεμάτων ανά Διδάσκοντα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με λευκό χρώμα εμφανίζονται τα διαθέσιμα προς δήλωση θέματα. Με Πορτοκαλί τα Θέματα που έχουν ΗΔΗ ΔΗΛΩΘΕΙ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22/04/2019, Ώρα: 13:00)

 

 

Διδάσκων Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3 Θέμα 4 Θέμα 5 Θέμα 6 Θέμα 7 Θέμα 8 Θέμα 9 Θέμα 10

ΑΡΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

Εφαρμογές Απαραμετρικών Στατιστικών Μεθόδων και χρήση Στατιστικού Λογισμικού για την μελέτη της τουριστικής αγοράς. Τυχαία Αθροίσματα, Μέγιστα, Ελάχιστα τυχαίων μεταβλητών στην μοντελοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περιπτωσιολογική Μελέτη Θέματος Διαχείρισης Κινδύνου.
Περίπτωση Long Term Capital Management.
Περιπτωσιολογική Μελέτη Θέματος Διαχείρισης Κινδύνου.
Περίπτωση Barings Bank (Baring Brothers & Co. Ltd).
Περιπτωσιολογική Μελέτη Θέματος Διαχείρισης Κινδύνου.
Περίπτωση WorldCom.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές ξενοδοχειακές
μονάδες.
Διαχείριση κρίσεων στον ελληνικό τουρισμό : Η πετρελαιοκηλίδα
στον Σαρωνικό κόλπο.
H επάνδρωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.    

ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΕΝΗ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

4η Βιομηχανική Επανάσταση και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εφαρμογές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στις επιχειρήσεις με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι
οικονομικό-κοινωνικές τους επιπτώσεις. Μελέτες Περιπτώσεων.
Τουρισμός και 4η βιομηχανική επανάσταση. Τα νέα δεδομένα στον
ξενοδοχειακό κλάδο και οι κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που επιφέρουν.
Εμπειρική Προσέγγιση.
Ναυτιλιακός Κλάδος και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η εφαρμογή της ΕΚΕ στις
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου της Ναυτιλίας και τα κοινωνικό-οικονομικά
αποτελέσματα. Εμπειρική Προσέγγιση.
Αποτίμηση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συνδέονται
με την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ισότητα και Καθεστώς Μισθοδοσίας στις επιχειρήσεις Μελέτες Περιπτώσεων. Η επίδραση της ΕΚΕ στη Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στον εργασιακό εκφοβισμό. Εμπειρική Προσέγγιση. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου. Marketing & Social Media Marketing.  Το ανθρώπινο δυναμικό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις
επιχειρήσεις.
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Η παρακολούθηση μιας
κρουαζιέρας. Μελέτη Περίπτωσης.

ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

H Χρήση της Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας στις Επιχειρήσεις:
Βιβλιογραφική Προσέγγιση.
Ανάπτυξη Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας σε Επιχείρηση. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση τεχνικών
εξόρυξης διαδικασιών και προσομοίωσης: Μελέτη Περίπτωσης σε
Οργανισμό.
Η εφαρμογή της προσομοίωσης στους οργανισμούς υγείας:
Βιβλιογραφική Προσέγγιση.
H εφαρμογή του Lean Management στις Επιχειρήσεις. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών και προσομοίωσης: Μία Βιβλιογραφική
Προσέγγιση.
Η διασύνδεση της Balanced Score Card με Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων: Μία βιβλιογραφική προσέγγιση. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις: Μία
βιβλιογραφική Ανασκόπηση
   

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

Ανάπτυξη Κατανεμημένου Συστήματος. Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος με εργαλεία ελεύθερου λογισμικού. Μελέτη και Ανάπτυξη Ιστοχώρου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
σε Θεματικό Τουριστικό Τομέα.
Μελέτη και Ανάπτυξη Ιστοχώρου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
στον Τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού.
Μελέτη και Ανάπτυξη Ιστοχώρου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
στον Τομέα της Υγείας.
Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος με Υπηρεσίες
Ιστού (Web Services).
Ανάπτυξη Εσωτερικής (Intranet) Διαδικτυακής Πύλης Οργανισμού
για την Διαχείριση των Εγγράφων του και Επικοινωνία.
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Οργανισμού για αποτελεσματική
Παροχή Υπηρεσιών & Επικοινωνία με τους Πελάτες/Προμηθευτές
του.
   

ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

Οικονομική μεγέθυνση και περιβαλλοντικές ελαστικότητες των
χωρών της Ευρώπης.
Αμυντικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Προσδιορισμός της εποχικότητας του τουρισμού στις ελληνικές περιφέρειες με την χρήση του συντελεστή Gini για την περίοδο 2012-2017. Διερεύνηση των επιπτώσεων της βραχυχρόνιας τουριστικής μίσθωσης στο πλαίσιο της Οικονομίας του διαμοιρασμού. Η εξέλιξη της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα. Η Ορθόδοξη Οικονομική προσέγγιση και η αποτυχία πρόβλεψης της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης του 2007-2008. Συγκριτική ανάλυση Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Κύπρου
που μεταξύ άλλων χωρών τέθηκαν σε καθεστώς δημοσιονομικής
προσαρμογής.
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δυνατότητες βιώσιμης
ανάπτυξης στη περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
   

ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Εφαρμογές
στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και εφαρμογές τους σε επιχειρηματικά δεδομένα. Διερεύνηση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού
δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain) και οι επιπτώσεις του στην
οικονομία.
Γραμμικός Προγραμματισμός και μέθοδοι λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων.
Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών του Τμήματος
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με την
ανάληψη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το αγοραστικό κοινό.
Μελέτη Περίπτωσης.
Τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα. Τουριστική ζήτηση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.    

ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

Πληροφορίες Θεμάτων

Mobile Εφαρμογή παροχής προσωποποιημένης πληροφόρησης με
χρήση υπηρεσιών της Google.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Μελέτη περίπτωσης. Ανάπτυξη Εφαρμογών με χρήση εργαλείων RAD και Βάσης Δεδομένων.
Μελέτη περίπτωσης.
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Development). Μελέτη
περίπτωσης.
Εφαρμογές Augmented Reality. Τεχνολογίες και Πεδία Εφαρμογής. Μελέτη
περίπτωσης.
Ψηφιακή Ανάδειξη Μουσείων. Μελέτη Περίπτωσης. Τεχνητή Νοημοσύνη: Σύγχρονες Επιχειρηματικές Εφαρμογές. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS).    

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότι το  φοιτητικό εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό από το Σάββατο 20/04/2019 έως και το Σάββατο 04/05/2019.

 

 

 

 

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση Era-Places ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη από το Παν.Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) (1η 2019-20) για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο 2019-20.

Περίοδος άσκησης από 01.9.19 – 29.2.2020

2 – 6 μήνες max./ ανά φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Γραφείου μας και την προκήρυξη του ΠΑ.Δ.Α.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: 1 ΑΠΡ. – 10 ΜΑΪΟΥ 2019.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη του Παν. Δυτ. Αττικής

Από το Τ.Δ.Δ.Σ.
http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προκηρύσσει, σύμφωνα  με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 748/1-4-2013)  σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον  ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ,  πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου διάρκειας κατ ανώτατο όριο ενός έτους, με επιλογή, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

 

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματοςwww.fanourakisfoundation.org με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 14η Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη   και έως ώρα 16.00.

1.Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τoν Κανονισμό Υποτροφιών 2019-2020 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org πριν συμπληρώσουν την αίτηση.

2.Απορρίπτεται αυτομάτως χωρίς ειδοποίηση του υποψηφίου η  αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά.

3.Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα  πλήρως συμπληρωμένη (χωρίς καμμία παράλειψη), και να συνοδεύεται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών.

4.Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες, μεγέθους Α4, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον  σε μορφή jpeg ή pdf για τη φωτογραφία και pdf για τα υπόλοιπα με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου το 1MB και δεν επιστρέφονται.

 Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και που ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν θεωρημένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του.

5.Aιτήσεις  ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτά. Δεν γίνονται  ομοίως δεκτά  οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.

6.Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

7.Η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλει ο υποψήφιος ηλεκτρονικά, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.

8.Το Ίδρυμα παρέχει μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνεί με τους υποψηφίους για την έγκαιρη προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των δικαιολογητικών τους.

Το κορυφαίο πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα επιστρέφει. Ο 8ος κύκλος του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» της EqualSocietyανοίγει με τις πρώτες 42 υποτροφίες και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους στα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η βραβευμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  πρωτοβουλία προσφέρει σε νέους και νέες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις σπουδές τους την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν στα κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής τους σε μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.

Το «Σπουδάζω με Υποτροφία» έχει προσφέρει έως σήμερα 311 υποτροφίες πλήρους φοίτησης αξίας 4,1 εκατομμύριων ευρώ. Με σύνθημα, «ίσες ευκαιρίες και στην εκπαίδευση για όλους» η EqualSociety και τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας στέκονται δίπλα στους νέους που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό βήμα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και όπου αυτό  απαιτείται, την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση κοινωνικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, οι αιτούντες κατατάσσονται ανάλογα  της συνολικής βαθμολογίας  που έχουν συγκεντρώσει βάσει του πίνακα κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να καλείτε στο 2117051841 ή να επισκεφθείτε το www.e-gnosis.gr

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Αιτήσεις για:

·         παράταση του χρόνου πτυχιακών εργασιών (κάντε λήψη της αίτησης παράτασης)

·         υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση (κάντε λήψη της αίτησης εξέτασης)

 

κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή  05/04/2019 (καταληκτική ημερομηνία).

 

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την Αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αιτηθούν παράταση πτυχιακής εργασίας  ή εξέταση πτυχιακής εργασίας και ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός δε συνεργάζεται με το Τμήμα κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τα μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την αντίστοιχη υποστήριξη (παράταση/ παρουσίαση) της πτυχιακής εργασίας τους.

Οι φοιτητές οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση δωρεάν σίτισης από 18-2-2019 έως 4-3-2019 και κατόπιν αξιολόγησής τους είναι δικαιούχοι, μπορούν να προσέλθουν για τη δωρεάν σίτισής τους στο χώρο της φοιτητικής λέσχης που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 11 από τις 25/03/2019.

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τις με αρ. 36207/Ζ1/07-03-2019 και 36278/Ζ1/07-03-2019 Προκήρυξεις  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» και «ΖΩΗ ΣΟΥΤΣΟΥ»  αντίστοιχα,  που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.

 

Παρακαλούμε: α) όπως τις κοινοποιήσετε στα Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων σας

και β) να μας αποσταλούν αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19, αφού διαβάσουν τον ενημερωμένο οδηγό πρακτικής άσκησης,  καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση ως εξής:

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Τον τρόπο χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ θα τον συζητήσετε με τον εργοδότη σας (π.χ. η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ο ΟΤΕ επιλέγουν πάντα ΟΑΕΔ). Ο τρόπος και τα ποσά πληρωμής περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης. Αν ΔΕΝ έχετε βρει ακόμη εργοδότη μπορείτε σε πρώτη φάση να ακολουθήσετε τη διαδικασία του ΟΑΕΔ παρακάτω)

 

1. Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτούμενη μέσω ΟΑΕΔ: 

α) Συμπληρωμένο ευκρινώς το έντυπο αίτησης Ε01 (κάντε λήψη του εντύπου)

β) εφόσον έχουν ήδη βρει εργοδότη: συμπληρωμένο ευκρινώς το έντυπο αποδοχής από εργοδότη Ε03 (κάντε λήψη εντύπουή βεβαίωση του εργοδότη ότι τους αποδέχεται για Πρακτική Άσκηση 

 

Τα παραπάνω έγγραφα οι φοιτητές μπορούν: να τα προσκομίσουν στη γραμματεία ή να τα αποστείλουν με FAX στο 26450-26654 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  διατηρώντας τα πρωτότυπα ώστε να τα αποστείλουν αργότερα στο Τμήμα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να είναι δυνατή η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης την 1η Απριλίου 2019, θα πρέπει τα δύο παραπάνω έγγραφα να έχουν παραδοθεί στο Τμήμα μέχρι την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019. Διαφορετικά η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα γίνεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα.

 


 

2. Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ:

α) Συμπληρωμένο ευκρινώς (2 ΦΟΡΕΣ) το έντυπο αίτησης Ε01 (κάντε λήψη του εντύπου)

β) Συμπληρωμένο ευκρινώς (2 ΦΟΡΕΣ) το έντυπο αποδοχής από τον εργοδότη Ε03 (κάντε λήψη του εντύπου

γ) Έγγραφο (2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) που να πιστοποιεί το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του φοιτητή 

δ) Έγγραφο (2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) που να πιστοποιεί το ΑΜΚΑ του φοιτητή  

ε) Βεβαίωση (2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) απογραφής στο ΙΚΑ

στ) Φωτοτυπία (2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

ζ) Φωτοτυπία (2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να φαίνεται καθαρά το IBAN και ο φοιτητής να είναι μοναδικός δικαιούχος ή 1ος δικαιούχος αν υπάρχουν συνδικαιούχοι. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλα τα παραπάνω (α-ζ) πρέπει να έχουν κατατεθεί από το φοιτητή ή να έχουν παραδοθεί με courier στη διεύθυνση του Τμήματος ΜΕΧΡΙ 31 Μαρτίου 2019.  Μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα είναι δυνατή η ένταξη της Πρακτικής στο ΕΣΠΑ. 

ΟΛΕΣ οι Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ θα έχουν ημερομηνία έναρξης 15 Απριλίου 2019.  

 

Χρήσιμο Υλικό: 

- Οδηγός Πρακτικής Άσκησης (Ενημερωμένος 12/3/2019)

- Φορείς  που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών (Ενημέρωση 12/3/2019)

 

Οι φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων τους  έως και 01.03.2019, μέσω της υπηρεσίας studentsweb.  Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην υπηρεσία από τη διεύθυνση: http://omiros.teiion.gr/unistudent

Οι φοιτητές του Β' Εξαμήνου θα πρέπει ΚΑΙ αυτοί να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (στο Α' εξάμηνο η δήλωση είχε γίνει απο τη γραμματεία). 

Οι φοιτητές με την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων τους, ανανεώνουν αυτόματα και την εγγραφή τους στο εξάμηνο. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία απευθυνθείτε μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

  1. Οι φοιτητές που προκειται να ξεκινήσουν ή δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση ή την Πτυχιακή τους Εργασία πρέπει να τα δηλώνουν. 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ότι παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31/05/2019 η κατάθεση αίτησης ένταξης σε Τμήμα (Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τουρισμού) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι η κατάθεση της σχετικής αίτησης και η συνακόλουθη ένταξή τους σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.4559/2018, ακόμα και αν δεν επιθυμούν την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών από τα εν λόγω Τμήματα, προκειμένου να διατηρήσουν τη φοιτητική ιδιότητα.
Η χρονική αυτή παράταση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ένταξης έως τις 30/11/2018 και οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Φιλοσόφων και Τζεβελέκη στη Λευκάδα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Λήψη Εντύπου Αίτησης (Προσοχή χρειάζεται πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής)

Οι φοιτητές  που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  τα οποία βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ba.teiion.gr/index.php/student-affairs-gr/catering-gr

 

Όσον αφορά τους φοιτητές που η αίτησή τους δεν εγκρίθηκε λόγω δικαιολογητικών σε εκκρεμότητα, τους δίνεται νέο χρονικό διάστημα προκειμένου να τα καταθέσουν. 

 

Τόσο οι φοιτητές που αιτούνται για πρώτη φορά όσο και αυτοί που έχουν κάνει αίτηση αλλά είναι σε εκκρεμότητα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο διάστημα από 18-2-2019 έως 4-3-2019 στη γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα στην κα. Ελευθερία Σταύρου από 10:00-12:30 καθημερινά. Πέραν του συγκεκριμένου διαστήματος καμία αίτηση ή/και δικαιολογητικό δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2018-2019 ξεκινούν στις 12/02/2019. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην υπηρεσία studentsweb του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων κατά το χρονικό διάστημα 11/02/2019 - 01/03/2019. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα που προτίθενται να δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 από 12/02/2019, ανεξαρτήτως της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης στην υπηρεσία studentsweb.

Λίστα πτυχιακών εργασιών στις οποίες ανατέθηκε νέος Επιβλέπων Καθηγητής προς αντικατάσταση του προηγούμενου επιβλέποντα που δε συνεργάζεται πλέον με το Τμήμα Περιφερειακής Ανπάπτυξης. 

 

Λήψη του σχετικού αρχείου

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του Τμήματος το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2018-19. Από το ωρολόγιο πρόγραμμα απουσιάζουν ελάχιστα μαθήματα κάποιων εξαμήνων τα οποία σύντομα θα ενημερωθούν. 

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να το βλέπετε μέσω των σχετικών Επιλογών στην ενότητα "Προπτυχιακές Σπουδές". 

Τα μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο ξεκινούν την Τρίτη 12/2/2019.

Dear Partners,

It is our pleasure to extend to all your students the invitation to participate in the new edition of ECAPITAL CULTURE 2019, the start-up school aimed mainly to the eight countries of the Adriatic-Ionian Macro Region: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, Serbia, and Slovenia.

The initiative is inspired by the successful project called Ecapital Business Plan Competition, which has led to the creation of 700 new jobs in the Marche region by supporting university students to launch business projects for the past 18 years.

Ecapital Culture is a training path oriented to the development of innovative start-ups in the field of cultural tourism in the Adriatic-Ionian Macro Region. This year, from May 6th to June 28th, Ecapital Culture will back thirty young entrepreneurs' business proposals and award them with a scholarship worth EUR 5.000,00. Successful candidates will meet in Ancona to develop their innovative start-ups by exploiting the knowledge of highly experienced tutors and teachers, who will help them develop successful business plans and capitalise on the cultural heritage of the Macro Region. Therefore, if your students are interested in running a business in the field of Archaeological Sites, Architecture, Events, Food, Live Performances, Movies, Museums, Music, Publishing, Theme Parks, or Visual Arts, please invite them to submit their application at https://startupschool.ecapital.it/apply/.

The initiative is promoted and financed by Fondazione Marche, Marche Regional Government, Marche Polytechnic University, Chamber of Commerce of Ancona, and City of Ancona.

For all additional information, please see the attached brochure.

Sincerely,

-- 
UNIADRION Secretariat
c/o Università Politecnica delle Marche
Via Menicucci, 6
60121 - Ancona
Italy
Tel.: +39 071 2203020 - 071 2203028
E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι φοιτητές οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση δωρεάν σίτισης και κατόπιν αξιολόγησής τους είναι δικαιούχοι, μπορούν να προσέλθουν για τη δωρεάν σίτισής τους στο χώρο της φοιτητικής λέσχης που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 11.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (άνω των 4 ετών σπουδών) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (και οι δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις), του πρώην Τμήματος ΕΠΔΟ (Παράρτημα Λευκάδας) και του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παράρτημα Ληξουρίου) θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλή εξεταστική του χειμερινού  εξαμήνου 2018-19, από 18.01.2019 μέχρι και 24.01.2019.

 

Η δήλωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του omiros.teiion.gr/unistudent/

 

Τα μαθήματα τα οποία μπορείτε να δηλώσετε είναι μαθήματα τα οποία είχατε δηλώσει στο παρελθόν και δεν τα έχετε περάσει.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 και δεν έχουν μεριμνήσει σχετικά, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας και την ειδική διαγνωστική έκθεση.

Συνολικά τα προγράμματα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19, για τις δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις [ΔΕ, ΔΤΕ] του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και για το πρώην Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο), θα το δείτε εδώ. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώθηκε στις 24/1/2019 με νεότερη έκδοση)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πρόγραμμα αφορούν στη Διπλή Εξεταστική. Σε αυτά εξετάζονται ΜΟΝΟ φοιτητές επί πτυχίω (από 9ο εξάμηνο και πάνω δηλαδή). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο που οι φοιτητές που δικαιούνται διπλή εξεταστική θα δηλώσουν τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου που επιθυμούν να εξεταστούν.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότιη δωρεάν παροχή σίτισης θα διακοπεί από το Σάββατο 22/12/2018 έως και το Σάββατο 05/01/2019

                                                                                                  

 Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Αιτήσεις για:

·         παράταση του χρόνου πτυχιακών εργασιών

·         υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση 

κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2018 (καταληκτική ημερομηνία).

 

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την Αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αιτηθούν παράταση πτυχιακής εργασίας  ή εξέταση πτυχιακής εργασίας και ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός δε συνεργάζεται με το Τμήμα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, θα πρέπει, όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές, να αποστείλουν τις αιτήσεις στη Γραμματεία μέχρι και τις 20/12/2018. Στην αίτηση παρουσίασης ή παράτασης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα εκπαιδευτικού που είχαν. Η αίτηση παρουσίασης ΔΕΝ θα συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα και αντίτυπα. Η ανάθεση των πτυχιακών αυτών εργασιών σε νέους επιβλέποντες θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

 

Έντυπα:

Αίτηση Παράτασης του Χρόνου Πτυχιακής Εργασίας

Αίτηση Υποβολής Πτυχιακής Εργασίας προς Εξέταση

Εισηγητική Έκθεση Επιβλέποντα Εκπαιδευτικού

Οι δηλώσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών που θα ξεκινήσουν να εκπονούνται το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2018.

 

Το έντυπο δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας το οποίο θα επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα προς τη Γραμματεία είναι το ακόλουθο : Λήψη Εντύπου

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αφού κατεβάσετε το έντυπο, συμπληρώνετε στο Word τα ζητούμενα στοιχεία. Αφού το εκτυπώσετε, υπογράφετε το έντυπο και το σκανάρετε (σε μορφή PDF ή εικόνας JPG). Αποθηκεύετε το σκαναρισμένο έγγραφο με τις υπογραφές και το στέλνετε με e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

 Στην περίπτωση Θεμάτων 2 ή 3 ατόμων, το θέμα θα πρέπει να δηλωθεί από ομάδα 2 ή 3 ατόμων σε ΜΙΑ αίτηση η οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και υπογεγραμμένη από αυτά τα άτομα .

 

Πίνακας Θεμάτων

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με πράσινο χρώμα τα διαθέσιμα προς δήλωση θέματα, με πορτοκαλί τα μη διαθέσιμα (Τελευταία Ενημέρωση: 21/12/2018, 18:00)

Με click στο όνομα του διδάσκοντα μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τα θέματά του. 

 

 

Διδάσκων Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3 Θέμα 4 Θέμα 5 Θέμα 6 Θέμα 7
ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σύνδεση χωρίς καλώδια – Ασύρματα Προσωπικά Δίκτυα - Η Ιστορία, η Εξέλιξη και οι Μελλοντικές Προοπτικές. Μελέτη του Δικτύου Υπολογιστών του Κτιρίου Θεωριών του
Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Λευκάδας - Τεχνική
Ανάλυση - Μελλοντικές Προοπτικές Επέκτασης και Βελτίωσης.
         
ΑΡΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφαρμογές Απαραμετρικών Στατιστικών Μεθόδων και χρήση Στατιστικού Λογισμικού για την μελέτη της τουριστικής αγοράς. Περιγραφική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων για εξαγωγή Στατιστικών συμπερασμάτων για την σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και το φύλο (άνδρες/γυναίκες).   Περιπτωσιολογική Μελέτη Θέματος Διαχείρισης Κινδύνου.
Επιλογή Case Study:  1)Περίπτωση Long Term Capital Management
2) Περίπτωση Barings Bank (Baring Brothers & Co. Ltd) 3) Περίπτωση WorldCom. 
Σχέση Λειτουργικού Κινδύνου (Operational Risk) & Ανθρώπινο Δυναμικό (Human Resources). Τυχαία Αθροίσματα, Μέγιστα, Ελάχιστα τυχαίων μεταβλητών στην μοντελοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.    
ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΕΝΗ Branding Επιχειρήσεων και Marketing. Μελέτες Περιπτώσεων. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου. Εμπειρική Προσέγγιση. Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι Κοινωνικό-Οικονομικές της Διαστάσεις. Εμπειρική προσέγγιση. 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Τουρισμός. Τάσεις και Προοπτικές. Μελέτες Περιπτώσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοπιστωτικός Τομέας. Επιχειρηματική Ηθική ή/και Δημόσιες Σχέσεις. Μελέτες Περιπτώσεων.  City Branding τουριστικών προορισμών και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. Μελέτες περιπτώσεων. Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης ΟΠΑΠ. 
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Το διαδικτυακό μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Φορολογία Ανώνυμων Εταιρειών.  Χειρισμός και λογιστική παγίων σύμφωνα με την Ελληνική λογιστική τυποποίηση πριν και μετά την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.        
ΜΑΛΦΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Σύγχρονες Πρακτικές Μάρκετινγκ και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη μιας Ελληνικής Τουριστικής Επιχείρησης Φιλοξενίας. Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων στην Ελληνική Τουριστική Επιχείρηση: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη μιας Ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχείρησης Φιλοξενίας. Σύγχρονες Πρακτικές Μάρκετινγκ και Προώθησης Τουριστικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη ενός Ελληνικού Τουριστικού Πρακτορείου.        
ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ H Χρήση της Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας στις Επιχειρήσεις: Βιβλιογραφική Προσέγγιση. Ανάπτυξη Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας σε Επιχείρηση. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών και προσομοίωσης: Μελέτη Περίπτωσης σε Οργανισμό. Η εφαρμογή της προσομοίωσης στους οργανισμούς υγείας: Βιβλιογραφική Προσέγγιση. H εφαρμογή του Lean Management στις Επιχειρήσεις.    
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Κινητή Υπολογιστική και Εφαρμογές της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Ιστοχώρου (Website). Ανάπτυξη Κατανεμημένου Συστήματος.        
ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Οικονομική μεγέθυνση και περιβαλλοντικές ελαστικότητες των χωρών της Ευρώπης. Προσδιορισμός δεικτών αποδέσμευσης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της χρήσης πόρων από την οικονομική μεγέθυνση για τις χώρες των G7. Προσδιορισμός της εποχικότητας του τουρισμού στις ελληνικές περιφέρειες με την χρήση του συντελεστή  Gini για την περίοδο 2012-2017. Σύγκριση των διαφόρων υποδειγμάτων συμπεριφοράς καταναλωτή. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης στη περιφέρεια Ιονίων Νήσων.    
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικά δεδομένα. Η περίπτωση του Facebook. Η ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου, στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Δικαίωμα και Παρακίνηση στον Τουρισμό.        
ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων. Η Θεωρία Παιγνίων στη Επιχειρησιακή Συμπεριφορά. Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία.        
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Eu emissions trading scheme – Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής ΕΕ. Certified emissions reductions (cers) – Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών. Diaspora bonds– Ομόλογα διασποράς.        
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ψηφιακή Ανάδειξη Σημείων Ενδιαφέροντος. Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος με εργαλεία ελεύθερου λογισμικού. Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξυπηρέτησης Δημοτών. Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού και Αυτόματης Έκδοσης Διοικητικών Εγγράφων. Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογής Τουριστικού Ενδιαφέροντος.    
ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η οργάνωση και λειτουργία ενός boutique ξενοδοχείου. Περίπτωση boutique ξενοδοχείου στην Ελλάδα. Η οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός bike hotel. Περίπτωση ενός bike hotel σε προορισμό της Ελλάδας. Η οργάνωση του τμήματος Housekeeping ενός μεγάλου Ξενοδοχείου. Περίπτωση ξενοδοχείου πόλης.  Ορειβατικός τουρισμός. Μονοπάτια πεζοπορίας στο νησί της Λευκάδας. Οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός εστιατορίου παραδοσιακής κουζίνας. Περίπτωση εστιατορίου σε νησί του Ιονίου.     
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Διαχείριση κρίσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης. Η εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης. Η τουριστική κατανάλωση ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης. Η σημασία της τουριστικής πολιτικής στην τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης. Οι αναπτυξιακοί νόμοι ως κίνητρο επενδύσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης.    
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Single Board Computers (SBC). Απλές εφαρμογές και εκπαίδευση στον προγραμματισμό. Η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης - Αλγόριθμοι Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning Algorithms). Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.        
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανάπτυξη εφαρμογής Android για Δημιουργία Σύνοψης Προσωπικών Βίντεο. Πλατφόρμα Αξιολόγησης Περιλήψεων Ακολουθιών Βίντεο. Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Καταγραφή οικογενειακού ιατρικού ιστορικού». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Ηλεκτρονικό βιβλίο αυτοκινήτου». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων μίας οικογένειας». Αξιολόγηση Μεθόδων Περίληψης Ακολουθιών Βίντεο σε Χαρακτηριστικά Εικονοπλαίσια. Αξιολόγηση Μεθόδων Κατάτμησης Ακολουθιών Βίντεο σε Πλάνα.

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η υποβολή αιτήσεων σίτισης παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 04/12/2018.

Παρακαλούμε για την υποβολή αιτήσεων αυστηρώς μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2018.

Δε θα δοθεί άλλη παράταση πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση «Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γραμματεία Τμήματος, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Τ.Κ.31100, Λευκάδα».

Οι φοιτητές  που εγκρίθηκαν  οι  αιτήσεις τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία (Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, ισόγειο) από Τετάρτη 21  Νοεμβρίου 2018 έως και Τετάρτη  28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:00-12:00, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

18041745

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18033058

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15025046

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18043485

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18107491

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

18008029

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18022366

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι για το ακαδ. έτος 2018-2019 οι αιτήσεις για σίτιση θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης καθημερινά έως και την Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 10:00-12:00.

 

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :

 

1. ΑΙΤΗΣΗ  (πρέπει να συμπληρωθεί από τον φοιτητή. Χορηγείται από τη Γραμματεία ή μπορεί να γίνει λήψη του σχετικού αρχείου εδώ)

2. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

4. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  (φορολογικό έτος 2017)

5. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (φορολογικό έτος  2017)

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ.9 ΕΔΑΦ.ΣΤ) ΚΑΙ Ζ) ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ5/68535/Β3/18-06-2012  (εφόσον υπάρχει)

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  (πρέπει να συμπληρωθεί από τον φοιτητή. Χορηγείται από τη Γραμματεία ή μπορεί να γίνει λήψη του σχετικού αρχείου εδώ)

9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ( ακαδ. έτους 2018-2019, εφόσον υπάρχει)

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)

11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)

12. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

13. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (αν υπάρχει)

15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟΥ

16. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  1.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση «Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γραμματεία Τμήματος, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Τ.Κ.31100, Λευκάδα».

Καλούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΌΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα  με το άρθρο 13 του Ν. 4559/2018, να καταθέσουν την αίτηση  ένταξης σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τουρισμού) έως τις 30.11.2018.

 

Η αίτηση κατατίθεται  στη Γραμματεία  που βρίσκεται στο  κτίριο επί της οδού Φιλοσόφων και Τζεβελέκη στη Λευκάδα,  είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Λήψη Εντύπου Αίτησης

 

Επιστολή του κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την έναρξη των δηλώσεων και της διανομής συγγραμμάτων για τη χειμερινή περιόδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν τους ηλεκτρονικούς κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΙ μέσω της σελίδας: https://uregister.teiion.gr/ , ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα –> Είμαι νέος φοιτητής και εγγράφομαι για πρώτη φορά.

 

Οι παραπάνω κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, για το Φοιτητολόγιο, την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας(Πάσο) και τον Εύδοξο (παροχή συγγραμμάτων).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το e-mail και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσουν πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η έναρξη Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2018-19  θα πραγματοποιηθεί την 8/10/2018 με μαθήματα που θα διδαχθούν από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Για την έναρξη των μαθημάτων που θα διδαχθούν από επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες και διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ θα ακολουθήσει  νεώτερη ανακοίνωση.

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε μέσω των σχετικών επιλογών του Web Site του Τμήματος:

 - Προπτυχιακές Σπουδές -> Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων -> Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 - Προπτυχιακές Σπουδές -> Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας -> Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

 

Προσοχή: στις 8/10/2018 θα αρχίσουν να διδάσκονται ΜΟΝΟ τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται όνομα διδάσκοντα. Για την έναρξη των υπόλοιπων μαθημάτων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση του ωρολόγιου προγράμματος. 

 

 

Αποτελέσματα της υπ’αριθ.πρωτ. 919/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

Δείτε εδώ:    http://www.teiion.gr/index.php/el/news/2013-07-09-09-29-22/1289--91903082018-l-2018-2019-r.html

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018 να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείο (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου (με χειρόγραφη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του φοιτητή στο τέλος της αίτησης και με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.).

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).

4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες).

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση που είχε εγγραφεί σε άλλη Σχολή η Τμήμα απαιτείται και η Βεβαίωση Διαγραφής.

6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή.

7. Στατιστικό Δελτίο (εφόσον συμπληρώθηκε κατά την αίτηση εγγραφής). Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο κατά την αίτηση εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

8. Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ για να την "κατεβάσετε") στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. (Η συνημμένη ΥΔ να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί αφού γίνει το γνήσιο της υπογραφής).

 

 

Τα παραπάνω να αποσταλούν στη ταχ. διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, τηλ. 2645026160 με τη σημείωση «Εγγραφή Πρωτοετή φοιτητή».

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρα 10:30-13:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στη σωστή καταχώρηση του e-mail και του αριθμού κινητού τηλεφώνου στα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη χορήγηση πιστοποιητικών (βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογίας) και για τους κωδικούς που χρειάζονται οι φοιτητές για τις αιτήσεις μετεγγραφών, για το Φοιτητολόγιο, την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο) και τον Εύδοξο (παροχή συγγραμμάτων). 

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ΚΑΙ το 7ο (Ζ’) εξάμηνο σπουδών και πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 

1. Κάντε λήψη του εντύπου αίτησης Ε1, εκτυπώστε το, συμπληρώστε το και υπογράψτε το. Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε να είναι ευκρινώς γραμμένα. Την ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της Πρακτικής Άσκησης αφήστε τα κενά. 

 

2. Εφόσον έχετε βρει ήδη εργοδότη για την Πρακτική σας άσκηση ζητήστε του να σας συμπληρώσει το έντυπο Ε3 αποδοχής φοιτητή από τον εργοδότη. Εναλλακτικά μπορείτε να πάρετε μια βεβαίωση από τον Εργοδότη ότι σας δέχεται για Πρακτική Άσκηση (π.χ. η Εθνική Τράπεζα δίνει δικιά της Βεβαίωση).  

 

Τα παραπάνω έντυπα (Αίτηση Ε1 και - εφόσον έχετε βρει ήδη εργοδότη - το έντυπο αποδοχής Ε3) θα πρέπει να τα καταθέσετε οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών ή να την αποστείλετε με FAX στον αριθμό 26450-26654. Αν την αποστείλετε με FAX, καρτήστε την πρωτότυπη αίτηση γιατί θα σας ζητηθεί αργότερα να την αποστείλετε ταχυδρομικά μαζί με άλλα απαιτούμενα έγγραφα. 

 

Αφού υποβάλλετε την αίτηση Ε1 και ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, σε συνεγασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης, θα σας χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση (έντυπο Ε2) και θα σας παρασχεθούν οδηγίες για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

 

Παρατήρηση: οι Πρακτικές Ασκήσεις για το Χειμερινό εξάμηνο ξεκινούν από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 (μπορείτε να ξεκινήσετε και αργότερα την Πρακτική σας Άσκηση αλλά όχι νωρίτερα από την 1η Οκτωβρίου 2018). Όσοι φοιτητές πρόκειται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση την 1η Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχουν παραδώσει ή αποστείλει τα δύο παραπάνω έντυπα (Ε1 και Ε3) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  21 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης και διαθέσιμες θέσεις σε εργοδότες

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17  Σεπτεμβρίου 2018.

 

Διαβάστε Περισσότερα

 

Προσοχή

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής οι επιτυχόντες και των δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, θα πρέπει να παρακολουθούν τον ιστότοπο του Τμήματος για νεότερη ανακοίνωση με οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, όπως επίσης και τις ημερομηνίες αποστολής των δικαιολογητικών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030648, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Δείτε εδώ (Πρόκληση-Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση): http://www.teiion.gr/index.php/el/proclamations/1287--2018-2019.html

Συνολικά τα προγράμματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018, για τις δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις [ΔΕ, ΔΤΕ] του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και για το πρώην Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο), θα το δείτε εδώ (Προσοχή! ενημερώθηκε 29/8/2018).

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/

 

 

Το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/rss/36008-16-07-18-anoigei-ksana-apo-27-eos-31-iouliou-i-platforma-ti-xorigisi-tou-foititikoy-stegastikoy-epidomatos-2

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα σιτιστούν μέχρι και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018. Η επανέναρξη της σίτισης για τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου 2017-18 ενημερώθηκε με νεότερη έκδοση (19/6/2018). Πραγματοποιήθηκαν οι ελάχιστες δυνατές αλλαγές με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων κωλυμάτων Εισηγητών μαθημάτων. 

 

Το ενημερωμένο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

και μέσω της επιλογής "Προπτυχιακές Σπουδές" του Web Site. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (άνω των 4 ετών σπουδών) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (και οι δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις), του πρώην Τμήματος ΕΠΔΟ (Παράρτημα Λευκάδας) και του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παράρτημα Ληξουρίου) θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλή εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2017-18, από 14.06.2018 μέχρι και 21.06.2018.

Η δήλωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του omiros.teiion.gr/unistudent/

Τα μαθήματα τα οποία μπορείτε να δηλώσετε είναι μαθήματα τα οποία είχατε δηλώσει στο παρελθόν και δεν τα έχετε περάσει.

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ήδη μεριμνήσει με αίτησή τους για προφορική  εξέταση  για την εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2017-2018 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος  για να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

Το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου 2017-18 (ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 19/6/2018).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πρόγραμμα αφορούν στη Διπλή Εξαταστική. Σε αυτά εξετάζονται ΜΟΝΟ φοιτητές επί πτυχίω (από 9ο εξάμηνο και πάνω δηλαδή) που θα τα δηλώσουν προς εξέταση (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων Διπλής Εξαταστικής). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΙΟΥΝΙΟΣ  2018
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ευελιξία στην αγορά εργασίας: όψεις της εξωτερικής ευελιξίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/6/2018 15:00 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εργασιακές σχέσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία: συμμετέχοντες, διαδικασίες, αποτελέσματα. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/6/2018 15:30 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ελλάδα. ΜΑΓΚΑΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/6/2018 16:00 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η θέση της γυναίκας στην Διαφήμιση. Μελέτες Περιπτώσεων.  ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ 12/6/2018 9:00 ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την ανεργία. ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12/6/2018 10:00 ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΑΡΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΕΝΗ Η συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην αποδοτικότερη κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά λειτουργία της επιχείρησης. Μελέτες Περιπτώσεων.  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ/
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/
ΙΟΛΗ-ΜΑΡΙΑ
12/6/2018 16:00 ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Λογιστικά  Πληροφοριακά Συστήματα. ΜΠΟΥΖΙΟΥ/
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ/
ΜΑΡΙΑ
13/6/2018 10:30 ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπεύθυνη Ηγεσία και αποτελεσματικό μάνατζμεντ. Ο ρόλος τους στην εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία των μονάδων φιλοξενίας. ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/6/2018 11:00 ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων.  ΝΤΟΥΡΜΙΣΛΛΑΡΙ/
ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ/
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
13/6/2018 10:00 ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μελέτη αναγνωρισιμότητας της Λευκάδας ως τουριστικός προορισμός σκαφών αναψυχής. ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 15/6/2018 12:40 ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υβριδική Mobile Εφαρμογή. ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15/6/2018 12:20 ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η τεχνολογία των RFID ετικετών και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. ΒΛΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 15/6/2018 14:40 ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη καθημερινότητα των ανθρώπων - Κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν. ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15/6/2018 15:00 ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Green Bonds – Πράσινα Ομόλογα. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 14/6/2018 16:00 ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο για λεπτομέρειες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αιτήσεις για υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Πέμπτη  07/06/2018.

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

Την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας καθώς και την εισηγητική έκθεση θα τις βρείτε αναρτημένες εδώ: 

http://ba.teiion.gr/index.php/useful-documents/category/8-2015-09-10-08-17-10

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 11 έως και 15 Ιουνίου 2018. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους φοιτητές που δεν θα παρουσιάσουν στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η αίτηση παράτασης που υπέβαλαν στη Γραμματεία για το τρέχον εαρινό εξάμηνο και δεν χρειάζεται να επανα-υποβάλουν αίτηση παράτασης.  

 

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε στις τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίαςτου Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του foyer του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

 

images/PROSKLISI_ORKOMOSIAS_EPDO_JUNE_2018.pdf

 

images/PROSKLISI_ORKOMOSIAS_DE_DTE_LIXOURI_JUNE_2018.pdf

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 

Επέτειος Ένωσης Επτανήσων με την Ελλάδα (21 Μαΐου): Εορτασμός της ενοποίησης της Λευκάδας και των υπολοίπων Επτανήσων με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στις 21 Μαΐου του 1864. 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι επιδράσεις του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. ΝΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/4/2018 16:30
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Ο ρόλος της γυναίκας στη διαφήμιση αλλά και ως αποδέκτης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Μελέτη περίπτωσης για την επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 30/4/2018 13:00
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. ΜΑΡΓΕΛΗ/
ΚΑΓΚΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ΓΕΩΡΓΙΑ 23/4/2018 15:00
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Η δύναμη του brand name και οι δημόσιες σχέσεις ως στρατηγικές επιλογές μιας σύγχρονης επιχείρησης. Μελέτη περίπτωσης. ΣΥΡΡΟΥ ΗΛΙΑΝΗ 23/4/2018 13:00
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων στη σύγχρονη ελληνική τουριστική επιχείρηση.  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 26/4/2018 14:30
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εφαρμογής Android με χρήση τεχνολογιών Web . Μελέτη Περίπτωσης. ΣΙΣΚΟΣ/
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
26/4/2018 13:00
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Επέκταση της υπάρχουσας mobile εφαρμογής ενημέρωσης φοιτητών με νέες λειτουργίες. ΟΣΤΣΙΛΟΒΣΚΑ  ΜΟΝΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ 30/4/2018 15:00
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Πληροφοριακά Συστήματα-Μελέτη Περίπτωσης εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων Εταιρίας. ΤΑΦΙΑΔΗ/
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ/ΕΛΕΝΗ 4/5/2018 12:40
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μελέτη τεχνολογικής υποδομής Ξενοδοχειακών Μονάδων της Λευκάδας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και της προώθησής τους. ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ/
ΒΛΑΧΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ/
ΕΛΠΙΔΑ
4/5/2018 14:40
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Συγκριτική Μελέτη και Αξιολόγηση πλατφορμών / περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών (Mobile Applications). ΖΟΛΩΤΑ/
ΜΑΜΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ/
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4/5/2018 15:00
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου απο τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Δομή – εξέλιξη - προοπτικές.  ΣΑΚΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ 23/4/2018 15:30
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Ο ρόλος της διοίκησης ολικής ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις . Μελέτη περίπτωσης.  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ/
ΞΥΠΟΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ/
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
23/4/2018 16:00
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού σε τουριστική επιχείρηση. Μελέτη περίπτωσης. ΤΟΛΗ/
ΚΑΡΑΝΤΑΙΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ/
ΜΑΡΙΑ
30/4/2018 12:00
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Swot Αnalysis ξενοδοχειακής επιχείρησης ως παράγοντας επιτυχίας. Μελέτη περίπτωσης Boutique Hotel. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
2/5/2018 11:00
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μια τουριστική επιχείρηση. ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/4/2018 15:00
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής μιας "έξυπνης" βάσης δεδομένων για την διαχείριση της επικοινωνίας ενός οργανισμού με συνεργάτες και περιβάλλον. ΚΟΝΤΙΔΗΣ/
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ/
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
30/4/2018 14:30
ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η συμβολή της παραδοσιακής Ελληνικής γαστρονομίας στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 25/4/2018 13:00
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η συμβολή της παραδοσιακής Ελληνικής γαστρονομίας στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ/
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ/
ΙΩΑΝΝΗΣ
26/4/2018 13:20
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα capital controls και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία. ΡΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2/5/2018 10:30
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Σύνδεση χωρίς καλώδια-Ασύρματα Προσωπικά Δίκτυα. ΝΤΑΛΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2/5/2018 14:45

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι φοιτητές των οποίων την επίβλεψη της πτυχιακής τους εργασίας έχει αναλάβει η Καθηγήτρια Εφαρμογών κ. Αστάρα Όλγα-Ελένη θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί της διότι η ίδια θα απουσιάζει από το Τμήμα έως και τις 13.5.2018. 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε λόγω απουσίας της κας Αστάρα με νέους διδάσκοντες στα μαθήματά της. Το Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε μέσω των σχετικών επιλογών του Web Site του Τμήματος.

Οι δηλώσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών που θα ξεκινήσουν να εκπονούνται το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τη Δευτέρα 23/04/2018.

 

Το έντυπο δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας το οποίο θα επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα προς τη Γραμματεία είναι το ακόλουθο: 

· Για φοιτητές της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων και των πρώην Τμημάτων ΕΠΔΟ και Ληξουρίου: κατεβάστε το έντυπο εδώ

· Για φοιτητές της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας: κατεβάστε το έντυπο εδώ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αφού κατεβάσετε το έντυπο, συμπληρώνετε στο Word τα ζητούμενα στοιχεία. Αφού το εκτυπώσετε, υπογράφετε το έντυπο και το σκανάρετε (σε μορφή PDF ή εικόνας JPG). Αποθηκεύετε το σκαναρισμένο έγγραφο με τις υπογραφές και το στέλνετε με e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

Στην περίπτωση Θεμάτων 2 ή 3 ατόμων, το θέμα θα πρέπει να δηλωθεί από ομάδα 2 ή 3 ατόμων σε ΜΙΑ αίτηση η οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και υπογεγραμμένη από αυτά τα άτομα .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

1. Τα θέματα που φέρουν στο τέλος του τίτλου τους τα αρχικά (Δ.Τ.Ε.) μπορούν να δηλωθούν ΜΟΝΟ από τους φοιτητές της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Τα υπόλοιπα θέματα μπορούν να δηλωθούν από φοιτητές και των δύο (2) εισαγωγικών κατευθύνσεων.

2. Λεπτομέρειες για τα θέματα κάθε διδάσκοντος μπορείτε να δείτε κάνοντας click στο ονοματεπώνυμό του.

 

Τα θέματα που εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα στον παρακάτω πίνακα ΔΕΝ είναι πλέον διαθέσιμα προς δήλωση. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 25/4/2018 - 10:00

 

Διδάσκων Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3 Θέμα 4 Θέμα 5 Θέμα 6 Θέμα 7 Θέμα 8 Θέμα 9
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo. Οικονομετρικά υποδείγματα.  Χρηματιστηριακή και Οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική ανάλυση για την Ελλάδα. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Εμπειρικά υποδείγματα. Πληθωρισμός και παραγωγικότητα. Μια οικονομετρική μελέτη για την Ελλάδα. Αμυντικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη. Μια οικονομετρική ανάλυση για την Ελλάδα. Υποδείγματα επιχειρησιακής έρευνας -Ανάλυση της μεθόδου Simplex.  Βασικά οικονομικά υποδείγματα μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης. Δημόσιες δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη. Μια οικονομετρική ανάλυση για την Ελλάδα. Οικονομετρικές μέθοδοι προβλέψεων. Εμπειρικά υποδείγματα.
           
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Η εξέλιξη και η συμβολή των θεσμικών φορέων έρευνας και καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η τεχνολογία στις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Η έρευνα και καινοτομία ως παράγοντες ανάπτυξης για την επιχειρηματικότητα. Μελέτες περίπτωσης. Έννοια και μορφές οικονομικών ολοκληρώσεων. Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή. Εργασιακός εκφοβισμός και διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Η συμμετοχική χρηματοδότηση ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των σύγχρονων επιχειρηματικών ιδεών. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. Μελέτη περίπτωσης.
           
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα: το κόστος εργασίας ως παράγοντας προσέλκυσης. Η ανεργία στον τριτογενή τομέα παραγωγής την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εργασιακές σχέσεις στην ελληνική ναυτιλία: συμμετέχοντες, διαδικασίες, αποτελέσματα. Εργασιακές σχέσεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας: συμμετέχοντες, διαδικασίες, αποτελέσματα. Η ανεργία στον δευτερογενή τομέα παραγωγής την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: συγκριτική μελέτη Ελλάδας-Γερμανίας. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και ευέλικτες μορφές απασχόλησης: μια διερεύνηση της χρήσης τους στην Ελλάδα. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, προσέλκυση υποψηφίων και περιγραφή θέσεων εργασίας: μελέτες περίπτωσης. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα: διερεύνηση της μερικής απασχόλησης.
           
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μέσο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων . Μελέτη περίπτωσης. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα –Άρθρα 1-28 του Ν.4308/2014. Το διαδικτυακό μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Φορολογία  Εισοδήματος φυσικών προσώπων. Απαλλαγές Φ.Π.Α. Φορολογία Ανώνυμων Εταιρειών.  Επιχειρηματικό σχέδιο ηλεκτρονικής επιχείρησης. Χειρισμός και λογιστική παγίων σύμφωνα με την Ελληνική λογιστική τυποποίηση πριν και μετά την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.
           
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Πληροφοριακά Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εγγράφων. Κινητή Υπολογιστική και Εφαρμογές της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Υπολογιστική Νέφους και Εφαρμογές της.            
           
ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Στατιστική διερεύνηση και ανάλυση στοιχείων της φοιτητικής ζωής στη Λευκάδα.                 
                   
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Green Bonds – Πράσινα Ομόλογα. Crowdfunding – Συμμετοχική Χρηματοδότηση. Diaspora Bonds– Ομόλογα Διασποράς.(Δ.Τ.Ε)            
           
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Εφαρμογή Οργάνωσης Προσωπικών Εσόδων-Εξόδων σε Android. Εφαρμογή Καταγραφής εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου. Εφαρμογή Καταγραφής και Διαχείρισης Αναλωσίμων.  Τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Τουρισμό. (Δ.Τ.Ε) Ψηφιακή Ανάδειξη Σημείων Ενδιαφέροντος.(Δ.Τ.Ε)        
                   
ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η οργάνωση και λειτουργία ενός boutique ξενοδοχείου. Περίπτωση boutique ξενοδοχείου στην Ελλάδα (Δ.Τ.Ε.) Η οργάνωση και λειτουργία ενός ξενοδοχείου σε συγκοινωνιακό κέντρο. Περίπτωση ξενοδοχείου σε αεροδρόμιο στην Ελλάδα (Δ.Τ.Ε.). Η οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός bike hotel. Περίπτωση ενός bike hotel σε προορισμό της Ελλάδας (Δ.Τ.Ε.). Η οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός ξενοδοχείου σε προορισμό για ιαματικό τουρισμό. Περίπτωση ξενοδοχείου σε προορισμό της Ελλάδας(Δ.Τ.Ε.). Η οργάνωση του τμήματος Housekeeping ενός μεγάλου Ξενοδοχείου. Περίπτωση ξενοδοχείου εποχιακής λειτουργίας (Δ.Τ.Ε.).  Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός ταξιδιωτικού γραφείου εισερχόμενου τουρισμού. Περίπτωση ταξιδιωτικού γραφείου σε νησιωτικό προορισμό (Δ.Τ.Ε.). Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός ταξιδιωτικού γραφείου εναλλακτικού τουρισμού. Περίπτωση ταξιδιωτικού γραφείου στην Ελλάδα (Δ.Τ.Ε.). Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός ταξιδιωτικού γραφείου επαγγελματικού τουρισμού. Περίπτωση γραφείου στην Ελλάδα (Δ.Τ.Ε.). Οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός εστιατορίου παραδοσιακής κουζίνας. Περίπτωση εστιατορίου σε νησί του Ιονίου (Δ.Τ.Ε.)
           
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Η  οικονομική, κοινωνική και τουριστική συμβολή των αερομεταφορών στην άγονη γραμμή. Μελέτη περίπτωσης.(Δ.Τ.Ε) Οι επιπτώσεις του airbnb στον τουρισμό.Μελέτη περίπτωσης.(Δ.Τ.Ε) Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών παράκτιων προορισμών.(Δ.Τ.Ε) Η ψυχολογία και η συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις.(Δ.Τ.Ε)          
           
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ανάπτυξη εφαρμογής Android στην διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας για την εξατομικευμένη περιήγηση τουριστών στο νησί της Λευκάδας. Σύστημα αυτοματοποίησης στην δημιουργία και στην συντήρηση εβδομαδιαίων ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας ενός Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. Τα πληροφοριακά συστήματα στην διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η περίπτωση εφαρμογής τους στα καταστήματα ZARA. Τα πληροφοριακά συστήματα στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η περίπτωση συστημάτων της Walmart. Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές που παρέχονται στις επιχειρήσεις. Τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα. Το ψηφιακό νόμισμα ως μέσω συναλλαγών. Ψηφιακό μάρκετινγκ και στοχευόμενη διαφήμιση στο Διαδίκτυο. Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Συστήματα NoSQL και εφαρμογές τους.
           
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η τεχνολογία των RFID ετικετών και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Αξιολόγηση Μεθόδων Περίληψης Ακολουθιών Βίντεο σε Χαρακτηριστικά Εικονοπλαίσια. Πληροφοριακά συστήματα και Μαθησιακές δυσκολίες. Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων μίας οικογένειας». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Ηλεκτρονικό βιβλίο αυτοκινήτου». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Προσωπική καταγραφή οικογενειακού ιατρικού ιστορικού». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Πελατολόγιο ατομικής επιχείρησης ελεύθερου επαγγελματία». Ανάπτυξη εφαρμογής Android για Δημιουργία Σύνοψης Προσωπικών Βίντεο. (Δ.Τ.Ε.) Πλατφόρμα Αξιολόγησης Περιλήψεων Ακολουθιών Βίντεο. (Δ.Τ.Ε)
           
ΜΑΛΦΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα στην Ελληνική Επιχείρηση Φιλοξενίας (Δ.Τ.Ε) Σύγχρονες Πρακτικές Μάρκετινγκ και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη μιας Ελληνικής Τουριστικής Επιχείρησης Φιλοξενίας (Δ.Τ.Ε) Μείγμα Μάρκετινγκ και Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη μιας Ελληνικής Τουριστικής Επιχείρησης Φιλοξενίας (Δ.Τ.Ε) Σύγχρονες Στρατηγικές ανάπτυξης και επίτευξης συγκριτικού πλεονεκτήματος στην Ελληνική Τουριστική Βιομηχανία Φιλοξενίας: Η Στρατηγική Τοποθέτηση του Ελληνικού Ξενοδοχείου (Δ.Τ.Ε)          
           
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης στο νησί της Λευκάδας. Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί και η συμβολή τους στην Παγκόσμια οικονομία. Η συμβολή της παραδοσιακής Λευκαδίτικης γαστρονομίας στην ανάπτυξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα.           
           
ΑΡΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περιπτωσιολογική Μελέτη Θέματος Διαχείρισης Κινδύνου. Επιλογή Case Study: 
1)Περίπτωση Long Term Capital Management
2) Περίπτωση Barings Bank (Baring Brothers & Co. Ltd) 3) Περίπτωση WorldCom. 
Σχέση Λειτουργικού Κινδύνου (Operational Risk) & Ανθρώπινο Δυναμικό (Human Resources). Στρατηγικός Σχεδιασμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Περιγραφική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων για εξαγωγή Στατιστικών συμπερασμάτων για την σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και το φύλο (άνδρες/γυναίκες) (Δ.Τ.Ε.)   Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Επιδόσεων του Ελλληνικού Τουριστικού Κλάδου εν μέσω οικονομικής κρίσης (Δ.Τ.Ε.)        
                   
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τρόποι ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Το φαινόμενο του υπερδανεισμού και οι συνέπειές του. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικά δεδομένα. Η περίπτωση του Facebook. Δικαίωμα και Παρακίνηση στον Τουρισμό (Δ.Τ.Ε.) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πελάτη Ξενοδοχείου, ως επισκέπτη και ως καταναλωτή (Δ.Τ.Ε.)          
                   
ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ ΕΛΕΝΗ Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Πως συσχετίζονται οι δύο έννοιες στο επιχειρηματικό πλαίσιο. Μελέτη Περίπτωσης. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Απολογισμοί Βιωσιμότητας/ ΕΚΕ κατά GRI.  Εμπειρική Προσέγγιση:
Οι Εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας με Απολογισμούς Βιωσιμότητας/ ΕΚΕ
κατά τα έτη 2013-2017.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση.
Μελέτη περίπτωσης.
Η στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εργαλείο μάρκετινγκ. Η συμβολή της ΕΚΕ στη δημιουργία ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Μελέτη Περίπτωσης Wind. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Πως η Επιχείρηση συμβάλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μελέτες Περιπτώσεων. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως παράγοντας εξέλιξης της δημόσιας διοίκησης. Μελέτες Περιπτώσεων.  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη –Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση Η διαπλοκή των εννοιών και η μεταξύ τους σύνδεση. Μελέτες Περιπτώσεων.     

 

 

Επισημαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ως εκ τούτου οι φοιτητές πρέπει να ελέγξουν αν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές μαθήματα που παρακολουθούν.

 

Το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε εισαγωγική κατεύθυνση μπορείτε να το βρίσκετε μέσω της επιλογής «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» στην ενότητα «Προπτυχιακές Σπουδές»

Α.Μ. Τίτλος Πτυχιακής εργασίας Επιβλέπων /ουσα το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 Νέος επιβλέπων/ουσα το εαρινό εξάμηνο 2017-2018
EPDO1257 Τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη καθημερινότητα των ανθρώπων - Κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν. ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΣΑΝΗΣ Β.
EPDO1376 Bluetooth - Η Ιστορία, η Εξέλιξη και οι Μελλοντικές Προοπτικές. ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑ Π. 
EPDO1467 Συγκριτική μελέτη και παρουσίαση μεθόδων ταυτοποίησης και πιστοποίησης. ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
EPDO1378 Συγκριτική μελέτη και παρουσίαση τεχνικών βελτίωσης ψηφιακών εικόνων. ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΣΑΝΗΣ Β.
EPDO1429 Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματοποιημένης βιβλιοθήκης. ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ Π. 
EPDO1364 Κοινωνική δικτύωση και επαγγελματική αποκατάσταση: στάσεις και απόψεις φοιτητών.  ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.
EPDO516 Δίκτυα ελέγχου έξυπνου σπιτιού (smart-house). ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
EPDO639 Η τεχνολογική εξέλιξη της οθόνης της τηλεόρασης. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΧΑΣΑΝΗΣ Β.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Σίτιση των Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα διακοπέι κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και συγκεκριμένα από τη Μεγάλη Δευτέρα 02/04/2018 έως και την Παρασκευή 13/04/2018.

 

Τελευταία ημέρα Σίτισης των Φοιτητών θα είναι η Κυριακή 01/04/2018 και πρώτη ημέρα Σίτισης μετά το Πάσχα θα είναι το Σάββατο 14/04/2018.