ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι επιδράσεις του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. ΝΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/4/2018 16:30
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Ο ρόλος της γυναίκας στη διαφήμιση αλλά και ως αποδέκτης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Μελέτη περίπτωσης για την επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 30/4/2018 13:00
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. ΜΑΡΓΕΛΗ/
ΚΑΓΚΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ΓΕΩΡΓΙΑ 23/4/2018 15:00
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Η δύναμη του brand name και οι δημόσιες σχέσεις ως στρατηγικές επιλογές μιας σύγχρονης επιχείρησης. Μελέτη περίπτωσης. ΣΥΡΡΟΥ ΗΛΙΑΝΗ 23/4/2018 13:00
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων στη σύγχρονη ελληνική τουριστική επιχείρηση.  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 26/4/2018 14:30
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εφαρμογής Android με χρήση τεχνολογιών Web . Μελέτη Περίπτωσης. ΣΙΣΚΟΣ/
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
26/4/2018 13:00
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Επέκταση της υπάρχουσας mobile εφαρμογής ενημέρωσης φοιτητών με νέες λειτουργίες. ΟΣΤΣΙΛΟΒΣΚΑ  ΜΟΝΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ 30/4/2018 15:00
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Πληροφοριακά Συστήματα-Μελέτη Περίπτωσης εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων Εταιρίας. ΤΑΦΙΑΔΗ/
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ/ΕΛΕΝΗ 4/5/2018 12:40
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μελέτη τεχνολογικής υποδομής Ξενοδοχειακών Μονάδων της Λευκάδας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και της προώθησής τους. ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ/
ΒΛΑΧΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ/
ΕΛΠΙΔΑ
4/5/2018 14:40
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Συγκριτική Μελέτη και Αξιολόγηση πλατφορμών / περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών (Mobile Applications). ΖΟΛΩΤΑ/
ΜΑΜΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ/
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4/5/2018 15:00
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου απο τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Δομή – εξέλιξη - προοπτικές.  ΣΑΚΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ 23/4/2018 15:30
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Ο ρόλος της διοίκησης ολικής ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις . Μελέτη περίπτωσης.  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ/
ΞΥΠΟΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ/
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
23/4/2018 16:00
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού σε τουριστική επιχείρηση. Μελέτη περίπτωσης. ΤΟΛΗ/
ΚΑΡΑΝΤΑΙΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ/
ΜΑΡΙΑ
30/4/2018 12:00
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ Swot Αnalysis ξενοδοχειακής επιχείρησης ως παράγοντας επιτυχίας. Μελέτη περίπτωσης Boutique Hotel. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
2/5/2018 11:00
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μια τουριστική επιχείρηση. ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/4/2018 15:00
ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής μιας "έξυπνης" βάσης δεδομένων για την διαχείριση της επικοινωνίας ενός οργανισμού με συνεργάτες και περιβάλλον. ΚΟΝΤΙΔΗΣ/
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ/
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
30/4/2018 14:30
ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η συμβολή της παραδοσιακής Ελληνικής γαστρονομίας στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 25/4/2018 13:00
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η συμβολή της παραδοσιακής Ελληνικής γαστρονομίας στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ/
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ/
ΙΩΑΝΝΗΣ
26/4/2018 13:20
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα capital controls και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία. ΡΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2/5/2018 10:30
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Σύνδεση χωρίς καλώδια-Ασύρματα Προσωπικά Δίκτυα. ΝΤΑΛΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2/5/2018 14:45

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι φοιτητές των οποίων την επίβλεψη της πτυχιακής τους εργασίας έχει αναλάβει η Καθηγήτρια Εφαρμογών κ. Αστάρα Όλγα-Ελένη θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί της διότι η ίδια θα απουσιάζει από το Τμήμα έως και τις 13.5.2018.