ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αιτήσεις για υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Πέμπτη  07/06/2018.

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

Την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας καθώς και την εισηγητική έκθεση θα τις βρείτε αναρτημένες εδώ: 

http://ba.teiion.gr/index.php/useful-documents/category/8-2015-09-10-08-17-10

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 11 έως και 15 Ιουνίου 2018. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους φοιτητές που δεν θα παρουσιάσουν στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η αίτηση παράτασης που υπέβαλαν στη Γραμματεία για το τρέχον εαρινό εξάμηνο και δεν χρειάζεται να επανα-υποβάλουν αίτηση παράτασης.