Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα σιτιστούν μέχρι και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018. Η επανέναρξη της σίτισης για τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.