Η έναρξη Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2018-19  θα πραγματοποιηθεί την 8/10/2018 με μαθήματα που θα διδαχθούν από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Για την έναρξη των μαθημάτων που θα διδαχθούν από επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες και διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ θα ακολουθήσει  νεώτερη ανακοίνωση.

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε μέσω των σχετικών επιλογών του Web Site του Τμήματος:

 - Προπτυχιακές Σπουδές -> Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων -> Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 - Προπτυχιακές Σπουδές -> Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας -> Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

 

Προσοχή: στις 8/10/2018 θα αρχίσουν να διδάσκονται ΜΟΝΟ τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται όνομα διδάσκοντα. Για την έναρξη των υπόλοιπων μαθημάτων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση του ωρολόγιου προγράμματος.