Καλούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΌΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα  με το άρθρο 13 του Ν. 4559/2018, να καταθέσουν την αίτηση  ένταξης σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τουρισμού) έως τις 30.11.2018.

 

Η αίτηση κατατίθεται  στη Γραμματεία  που βρίσκεται στο  κτίριο επί της οδού Φιλοσόφων και Τζεβελέκη στη Λευκάδα,  είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Λήψη Εντύπου Αίτησης

 

Επιστολή του κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.