Οι φοιτητές  που εγκρίθηκαν  οι  αιτήσεις τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία (Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, ισόγειο) από Τετάρτη 21  Νοεμβρίου 2018 έως και Τετάρτη  28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:00-12:00, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

18041745

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18033058

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15025046

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18043485

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18107491

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

18008029

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18022366

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ