Οι δηλώσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών που θα ξεκινήσουν να εκπονούνται το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2018.

 

Το έντυπο δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας το οποίο θα επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα προς τη Γραμματεία είναι το ακόλουθο : Λήψη Εντύπου

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αφού κατεβάσετε το έντυπο, συμπληρώνετε στο Word τα ζητούμενα στοιχεία. Αφού το εκτυπώσετε, υπογράφετε το έντυπο και το σκανάρετε (σε μορφή PDF ή εικόνας JPG). Αποθηκεύετε το σκαναρισμένο έγγραφο με τις υπογραφές και το στέλνετε με e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

 Στην περίπτωση Θεμάτων 2 ή 3 ατόμων, το θέμα θα πρέπει να δηλωθεί από ομάδα 2 ή 3 ατόμων σε ΜΙΑ αίτηση η οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και υπογεγραμμένη από αυτά τα άτομα .

 

Πίνακας Θεμάτων

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με πράσινο χρώμα τα διαθέσιμα προς δήλωση θέματα, με πορτοκαλί τα μη διαθέσιμα (Τελευταία Ενημέρωση: 21/12/2018, 18:00)

Με click στο όνομα του διδάσκοντα μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τα θέματά του. 

 

 

Διδάσκων Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3 Θέμα 4 Θέμα 5 Θέμα 6 Θέμα 7
ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σύνδεση χωρίς καλώδια – Ασύρματα Προσωπικά Δίκτυα - Η Ιστορία, η Εξέλιξη και οι Μελλοντικές Προοπτικές. Μελέτη του Δικτύου Υπολογιστών του Κτιρίου Θεωριών του
Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Λευκάδας - Τεχνική
Ανάλυση - Μελλοντικές Προοπτικές Επέκτασης και Βελτίωσης.
         
ΑΡΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφαρμογές Απαραμετρικών Στατιστικών Μεθόδων και χρήση Στατιστικού Λογισμικού για την μελέτη της τουριστικής αγοράς. Περιγραφική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων για εξαγωγή Στατιστικών συμπερασμάτων για την σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και το φύλο (άνδρες/γυναίκες).   Περιπτωσιολογική Μελέτη Θέματος Διαχείρισης Κινδύνου.
Επιλογή Case Study:  1)Περίπτωση Long Term Capital Management
2) Περίπτωση Barings Bank (Baring Brothers & Co. Ltd) 3) Περίπτωση WorldCom. 
Σχέση Λειτουργικού Κινδύνου (Operational Risk) & Ανθρώπινο Δυναμικό (Human Resources). Τυχαία Αθροίσματα, Μέγιστα, Ελάχιστα τυχαίων μεταβλητών στην μοντελοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.    
ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΕΝΗ Branding Επιχειρήσεων και Marketing. Μελέτες Περιπτώσεων. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου. Εμπειρική Προσέγγιση. Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι Κοινωνικό-Οικονομικές της Διαστάσεις. Εμπειρική προσέγγιση. 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Τουρισμός. Τάσεις και Προοπτικές. Μελέτες Περιπτώσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοπιστωτικός Τομέας. Επιχειρηματική Ηθική ή/και Δημόσιες Σχέσεις. Μελέτες Περιπτώσεων.  City Branding τουριστικών προορισμών και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. Μελέτες περιπτώσεων. Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης ΟΠΑΠ. 
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Το διαδικτυακό μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Φορολογία Ανώνυμων Εταιρειών.  Χειρισμός και λογιστική παγίων σύμφωνα με την Ελληνική λογιστική τυποποίηση πριν και μετά την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.        
ΜΑΛΦΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Σύγχρονες Πρακτικές Μάρκετινγκ και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη μιας Ελληνικής Τουριστικής Επιχείρησης Φιλοξενίας. Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων στην Ελληνική Τουριστική Επιχείρηση: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη μιας Ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχείρησης Φιλοξενίας. Σύγχρονες Πρακτικές Μάρκετινγκ και Προώθησης Τουριστικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Η Περιπτωσιολογική Μελέτη ενός Ελληνικού Τουριστικού Πρακτορείου.        
ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ H Χρήση της Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας στις Επιχειρήσεις: Βιβλιογραφική Προσέγγιση. Ανάπτυξη Κάρτας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας σε Επιχείρηση. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών και προσομοίωσης: Μελέτη Περίπτωσης σε Οργανισμό. Η εφαρμογή της προσομοίωσης στους οργανισμούς υγείας: Βιβλιογραφική Προσέγγιση. H εφαρμογή του Lean Management στις Επιχειρήσεις.    
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Κινητή Υπολογιστική και Εφαρμογές της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Ιστοχώρου (Website). Ανάπτυξη Κατανεμημένου Συστήματος.        
ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Οικονομική μεγέθυνση και περιβαλλοντικές ελαστικότητες των χωρών της Ευρώπης. Προσδιορισμός δεικτών αποδέσμευσης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της χρήσης πόρων από την οικονομική μεγέθυνση για τις χώρες των G7. Προσδιορισμός της εποχικότητας του τουρισμού στις ελληνικές περιφέρειες με την χρήση του συντελεστή  Gini για την περίοδο 2012-2017. Σύγκριση των διαφόρων υποδειγμάτων συμπεριφοράς καταναλωτή. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης στη περιφέρεια Ιονίων Νήσων.    
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικά δεδομένα. Η περίπτωση του Facebook. Η ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου, στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Δικαίωμα και Παρακίνηση στον Τουρισμό.        
ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων. Η Θεωρία Παιγνίων στη Επιχειρησιακή Συμπεριφορά. Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία.        
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Eu emissions trading scheme – Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής ΕΕ. Certified emissions reductions (cers) – Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών. Diaspora bonds– Ομόλογα διασποράς.        
ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ψηφιακή Ανάδειξη Σημείων Ενδιαφέροντος. Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος με εργαλεία ελεύθερου λογισμικού. Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξυπηρέτησης Δημοτών. Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού και Αυτόματης Έκδοσης Διοικητικών Εγγράφων. Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογής Τουριστικού Ενδιαφέροντος.    
ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η οργάνωση και λειτουργία ενός boutique ξενοδοχείου. Περίπτωση boutique ξενοδοχείου στην Ελλάδα. Η οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός bike hotel. Περίπτωση ενός bike hotel σε προορισμό της Ελλάδας. Η οργάνωση του τμήματος Housekeeping ενός μεγάλου Ξενοδοχείου. Περίπτωση ξενοδοχείου πόλης.  Ορειβατικός τουρισμός. Μονοπάτια πεζοπορίας στο νησί της Λευκάδας. Οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ενός εστιατορίου παραδοσιακής κουζίνας. Περίπτωση εστιατορίου σε νησί του Ιονίου.     
ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Διαχείριση κρίσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης. Η εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης. Η τουριστική κατανάλωση ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης. Η σημασία της τουριστικής πολιτικής στην τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης. Οι αναπτυξιακοί νόμοι ως κίνητρο επενδύσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης.    
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Single Board Computers (SBC). Απλές εφαρμογές και εκπαίδευση στον προγραμματισμό. Η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης - Αλγόριθμοι Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning Algorithms). Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.        
ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανάπτυξη εφαρμογής Android για Δημιουργία Σύνοψης Προσωπικών Βίντεο. Πλατφόρμα Αξιολόγησης Περιλήψεων Ακολουθιών Βίντεο. Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Καταγραφή οικογενειακού ιατρικού ιστορικού». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Ηλεκτρονικό βιβλίο αυτοκινήτου». Ανάπτυξη εφαρμογής Android: «Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων μίας οικογένειας». Αξιολόγηση Μεθόδων Περίληψης Ακολουθιών Βίντεο σε Χαρακτηριστικά Εικονοπλαίσια. Αξιολόγηση Μεθόδων Κατάτμησης Ακολουθιών Βίντεο σε Πλάνα.