Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότιη δωρεάν παροχή σίτισης θα διακοπεί από το Σάββατο 22/12/2018 έως και το Σάββατο 05/01/2019

                                                                                                  

 Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας