Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 και δεν έχουν μεριμνήσει σχετικά, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας και την ειδική διαγνωστική έκθεση.