Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του Τμήματος το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2018-19. Από το ωρολόγιο πρόγραμμα απουσιάζουν ελάχιστα μαθήματα κάποιων εξαμήνων τα οποία σύντομα θα ενημερωθούν. 

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να το βλέπετε μέσω των σχετικών Επιλογών στην ενότητα "Προπτυχιακές Σπουδές". 

Τα μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο ξεκινούν την Τρίτη 12/2/2019.