Λίστα πτυχιακών εργασιών στις οποίες ανατέθηκε νέος Επιβλέπων Καθηγητής προς αντικατάσταση του προηγούμενου επιβλέποντα που δε συνεργάζεται πλέον με το Τμήμα Περιφερειακής Ανπάπτυξης. 

 

Λήψη του σχετικού αρχείου