Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2018-2019 ξεκινούν στις 12/02/2019. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην υπηρεσία studentsweb του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων κατά το χρονικό διάστημα 11/02/2019 - 01/03/2019. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα που προτίθενται να δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 από 12/02/2019, ανεξαρτήτως της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης στην υπηρεσία studentsweb.