Οι φοιτητές  που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  τα οποία βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ba.teiion.gr/index.php/student-affairs-gr/catering-gr

 

Όσον αφορά τους φοιτητές που η αίτησή τους δεν εγκρίθηκε λόγω δικαιολογητικών σε εκκρεμότητα, τους δίνεται νέο χρονικό διάστημα προκειμένου να τα καταθέσουν. 

 

Τόσο οι φοιτητές που αιτούνται για πρώτη φορά όσο και αυτοί που έχουν κάνει αίτηση αλλά είναι σε εκκρεμότητα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο διάστημα από 18-2-2019 έως 4-3-2019 στη γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα στην κα. Ελευθερία Σταύρου από 10:00-12:30 καθημερινά. Πέραν του συγκεκριμένου διαστήματος καμία αίτηση ή/και δικαιολογητικό δεν θα γίνονται δεκτά.