Αιτήσεις για:

·         παράταση του χρόνου πτυχιακών εργασιών (κάντε λήψη της αίτησης παράτασης)

·         υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση (κάντε λήψη της αίτησης εξέτασης)

 

κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή  05/04/2019 (καταληκτική ημερομηνία).

 

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την Αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αιτηθούν παράταση πτυχιακής εργασίας  ή εξέταση πτυχιακής εργασίας και ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός δε συνεργάζεται με το Τμήμα κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τα μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την αντίστοιχη υποστήριξη (παράταση/ παρουσίαση) της πτυχιακής εργασίας τους.